a5e4af77a45cb813108e38f5a4a59217b1fcc507-xlarge

Rozliczyłeś z NFZ świadczenia, których nie wykonałeś - co Ci grozi

Pacjenci coraz częściej zgłaszają skargi na gabinety, gdy odkryją, że wykazują w ZIP świadczenia, których faktycznie u nich nie wykonano. Jakie kary może wskutek kontroli nałożyć NFZ? Czy może zawiadomić prokuraturę?

33e642c844334827aa13b12ff104eff5d08a739c-xlarge

Nie pobrałeś nowych numerów recept – sprawdź, ile jeszcze masz na to czasu

Z końcem roku wygasły umowy z NFZ na wystawianie recept. W to miejsce pojawił się obowiązek złożenia do NFZ wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept. Początkowo placówki i lekarze mieli na to czas do końca 2016 r., lecz fundusz wydłużył czas na tę czynność o pół roku. Sprawdź, co musisz zrobić.

e15e598da4eca25a4107466fb631bc4693a2d3cd-xlarge

Nie potwierdziłeś w dokumentacji udzielonych świadczeń - kiedy NFZ Ci nie zapłaci

NFZ w razie stwierdzenia błędów w wykonaniu umowy może żądać zwrotu nienależnych świadczeń, nałożyć kary umowne lub domagać się odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Jakich zatem błędów unikać, aby NFZ nie podważył kwalifikacji udzielonych świadczeń zdrowotnych podczas kontroli? 

f9a25238bd3c1b0abec5a6ba472e0da18343d394-xlarge

Wypisujesz recepty na leki refundowane – dowiedz się, co się zmieniło od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2017 r. nie masz już obowiązku podpisywania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Sprawdź, jak zmieniły się dotychczasowe zasady współpracy z NFZ w tym zakresie.

367b0c6ffd6a748d9bf2533d905f02ef75bf6d35-xlarge

Najczęstsze błędy na receptach – analiza przypadków

Stan ordynacji lekarskiej w praktyce pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to cykliczne kontrole prowadzone przez NFZ. Dowiedz się, za co najczęściej karze NFZ i jak uniknąć tych nieprawidłowości.

46b4a7115b896d9bca630ce8a5e4e0f99a916ba3-xlarge

Czy możemy żądać od kontrolera NFZ protokołu przekazania dokumentacji

Kontrolerzy NFZ mają prawo do wglądu w dokumentację medyczną i mogą żądać od placówki dokumentów związanych z realizacją zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Czy podczas kontroli mogą zabrać z placówki część dokumentacji medycznej?

96bea216c998cf5cca0fca994cce16df6af0317e-xlarge

Pacjent odkrywa błędy w ZIP – co za to grozi placówce medycznej

Gdy pacjent zawiadomi NFZ o nieprawidłowościach, które dotyczą udzielonych lub rzekomo udzielonych mu świadczeń, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może skontrolować placówkę, żeby zweryfikować te doniesienia. Jakie konsekwencje może mieć sprawozdanie świadczeń, których faktycznie nie wykonano?

b87618d3d3db2ce048b7bcc6babcb7ce56886c11-xlarge

Jak zminimalizować negatywne skutki kontroli NFZ

Placówki medyczne mogą podpisać z lekarzami umowy zobowiązujące ich do zapłacenia kary umownej, która będzie odpowiadać wysokości wyrządzonej szkody w razie błędnego uzupełniania dokumentacji. Jak jeszcze uchroni ć placówkę przed płaceniem wysokich grzywien lub utratą kontraktu NFZ?

82b02e075c795d031b4ce9b7d0908331be56888c-xlarge

Refundacja leków, za co karze NFZ

Lekarze codziennie wypisują recepty na leki refundowane. Jednak nie w każdym przypadku spełnienia wskazań leczniczych do zastosowania danego leku są objęte refundacją. Sprawdź, kiedy NFZ kwestionuje refundację leków.  A co w sytuacji, gdy lekarz błędnie określi poziom odpłatności?

3a8f207a66dfc0e1b0073b58187017fb268f1d35-xlarge

NFZ wskazał najczęstsze błędy na receptach w I kwartale 2016 roku – jak ich unikać

Żeby pacjent mógł bez problemu zrealizować receptę, a  NFZ nie zażądał zwrotu kwoty refundacji podczas kontroli, na recepcie trzeba wpisać wszystkie obligatoryjne elementy. Sprawdź, jakie to dane i uniknij kary NFZ.

Okładka dokumentacja medyczna