367b0c6ffd6a748d9bf2533d905f02ef75bf6d35-xlarge

Najczęstsze błędy na receptach – analiza przypadków

Stan ordynacji lekarskiej w praktyce pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to cykliczne kontrole prowadzone przez NFZ. Dowiedz się, za co najczęściej karze NFZ i jak uniknąć tych nieprawidłowości.

46b4a7115b896d9bca630ce8a5e4e0f99a916ba3-xlarge

Czy możemy żądać od kontrolera NFZ protokołu przekazania dokumentacji

Kontrolerzy NFZ mają prawo do wglądu w dokumentację medyczną i mogą żądać od placówki dokumentów związanych z realizacją zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Czy podczas kontroli mogą zabrać z placówki część dokumentacji medycznej?

96bea216c998cf5cca0fca994cce16df6af0317e-xlarge

Pacjent odkrywa błędy w ZIP – co za to grozi placówce medycznej

Gdy pacjent zawiadomi NFZ o nieprawidłowościach, które dotyczą udzielonych lub rzekomo udzielonych mu świadczeń, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może skontrolować placówkę, żeby zweryfikować te doniesienia. Jakie konsekwencje może mieć sprawozdanie świadczeń, których faktycznie nie wykonano?

b87618d3d3db2ce048b7bcc6babcb7ce56886c11-xlarge

Jak zminimalizować negatywne skutki kontroli NFZ

Placówki medyczne mogą podpisać z lekarzami umowy zobowiązujące ich do zapłacenia kary umownej, która będzie odpowiadać wysokości wyrządzonej szkody w razie błędnego uzupełniania dokumentacji. Jak jeszcze uchroni ć placówkę przed płaceniem wysokich grzywien lub utratą kontraktu NFZ?

82b02e075c795d031b4ce9b7d0908331be56888c-xlarge

Refundacja leków, za co karze NFZ

Lekarze codziennie wypisują recepty na leki refundowane. Jednak nie w każdym przypadku spełnienia wskazań leczniczych do zastosowania danego leku są objęte refundacją. Sprawdź, kiedy NFZ kwestionuje refundację leków.  A co w sytuacji, gdy lekarz błędnie określi poziom odpłatności?

3a8f207a66dfc0e1b0073b58187017fb268f1d35-xlarge

NFZ wskazał najczęstsze błędy na receptach w I kwartale 2016 roku – jak ich unikać

Żeby pacjent mógł bez problemu zrealizować receptę, a  NFZ nie zażądał zwrotu kwoty refundacji podczas kontroli, na recepcie trzeba wpisać wszystkie obligatoryjne elementy. Sprawdź, jakie to dane i uniknij kary NFZ.

f84a381d2cbb4b12b26a1c545becda17acdb5104-large

Dodatkowa dokumentacja, której wymaga NFZ

NFZ nakłada na placówki medyczne obowiązek prowadzenia dodatkowej dokumentacji dotyczącej poszczególnych rodzajów świadczeń. Wynika on z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oto, co trzeba przygotować dla NFZ.

1ba44258666563957ff0db69215deb7e909d86e1-large

Co wolno kontrolerowi NFZ

Kontrole prowadzone przez NFZ spędzają sen z powiek świadczeniodawców, lecz są nieuniknione. Dlatego warto zadbać o właściwe wykonywanie umowy, bo za niewywiązywanie się z jej warunków NFZ nakłada dotkliwe kary finansowe.

4c824978123c7fb8f0bf269dac32b9c8e1816787-large

Jak przebiegają czynności kontrolne NFZ

Podczas prowadzonej kontroli kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów. Dowodami w postępowaniu kontrolnym mogą być dokumenty, rzeczy, wyniki oględzin, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

3b29e64affd2aae71b99ee53dc093e4e3beb5887-large

Jak się bronić w czasie kontroli NFZ

Kontrolerzy NFZ mają szerokie uprawnienia, dlatego niezbędna jest świadomość instrumentów prawnych przysługujących świadczeniodawcom w czasie przeprowadzanej kontroli. Jednym z nich jest odmowa podpisania protokołu.

Okładka dokumentacja medyczna