b99f41cf62876f72d7a2466b95d119c2d70b4320-xlarge

Czy musisz udostępnić NFZ kserokopie dokumentacji medycznej pacjentów

Podczas kontroli masz obowiązek przedstawić kontrolerowi żądaną dokumentację i udzielać informacji oraz pomocy, niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą. Sprawdź, czy dotyczy to także dokumentacji medycznej zawierającej dane osobowe pacjentów.

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge

NFZ nałożył na placówkę kilkumilionową karę - czy sąd może ją obniżyć

Podmioty lecznicze mogą kierować sprawy o zmniejszenie kar umownych nałożonych przez NFZ na drogę sądową, nawet gdy stwierdzono nieprawidłowości związane z rozliczaniem świadczeń. Poznaj praktykę sądową w tego typu sprawach.

80df8e249e8b05a0fa48b69fb5bf21af0b6da13b-xlarge

Jak NFZ może karać za wyłudzenia i fałszowanie dokumentacji medycznej

Fałszowanie dokumentacji medycznej w celu wyłudzenia środków finansowych od Narodowego Funduszu Zdrowia jest przestępstwem i podlega karze. Wiąże się też ze zwrotem środków do NFZ, a nawet zakazem zawarcia umowy z płatnikiem przez kolejne 5 lat. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji?

113bc09ab4639521a57a3f1410d3250c41eb6d29-xlarge

8 najczęstszych błędów w dokumentacji medycznej – sprawdź, co zakwestionował NFZ

Brak potwierdzenia udzielonych świadczeń lub porad oraz gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy to najczęstsze zarzuty NFZ wobec placówek medycznych. Tak wynika z najnowszej kontroli realizacji umów przeprowadzonych w I kwartale 2017 roku.

eacbe9c2ec2043d4d0523ee032c2641e7473b98d-xlarge

Błędy w dokumentacji – za co możesz stracić środki z NFZ

Określenie w umowach z NFZ kar zabezpiecza prawo pacjentów do uzyskania świadczenia o określonym standardzie. Sankcjonuje też obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami. Sprawdź, jakich warunków umowy musisz przestrzegać, aby nie narazić się na zwrot nienależnie wypłaconych środków?

a5e4af77a45cb813108e38f5a4a59217b1fcc507-xlarge

Rozliczyłeś z NFZ świadczenia, których nie wykonałeś - co Ci grozi

Pacjenci coraz częściej zgłaszają skargi na gabinety, gdy odkryją, że wykazują w ZIP świadczenia, których faktycznie u nich nie wykonano. Jakie kary może wskutek kontroli nałożyć NFZ? Czy może zawiadomić prokuraturę?

33e642c844334827aa13b12ff104eff5d08a739c-xlarge

Nie pobrałeś nowych numerów recept – sprawdź, ile jeszcze masz na to czasu

Z końcem roku wygasły umowy z NFZ na wystawianie recept. W to miejsce pojawił się obowiązek złożenia do NFZ wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept. Początkowo placówki i lekarze mieli na to czas do końca 2016 r., lecz fundusz wydłużył czas na tę czynność o pół roku. Sprawdź, co musisz zrobić.

e15e598da4eca25a4107466fb631bc4693a2d3cd-xlarge

Nie potwierdziłeś w dokumentacji udzielonych świadczeń - kiedy NFZ Ci nie zapłaci

NFZ w razie stwierdzenia błędów w wykonaniu umowy może żądać zwrotu nienależnych świadczeń, nałożyć kary umowne lub domagać się odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Jakich zatem błędów unikać, aby NFZ nie podważył kwalifikacji udzielonych świadczeń zdrowotnych podczas kontroli? 

f9a25238bd3c1b0abec5a6ba472e0da18343d394-xlarge

Wypisujesz recepty na leki refundowane – dowiedz się, co się zmieniło od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2017 r. nie masz już obowiązku podpisywania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Sprawdź, jak zmieniły się dotychczasowe zasady współpracy z NFZ w tym zakresie.

367b0c6ffd6a748d9bf2533d905f02ef75bf6d35-xlarge

Najczęstsze błędy na receptach – analiza przypadków

Stan ordynacji lekarskiej w praktyce pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to cykliczne kontrole prowadzone przez NFZ. Dowiedz się, za co najczęściej karze NFZ i jak uniknąć tych nieprawidłowości.

Okładka dokumentacja medyczna