Fotolia_36041755_L

Kontroler NFZ może zjawić się w każdej chwili

NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę do 3% wartości kontraktu. Powodem mogą być błędy popełniane w realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, np. niepoprawne harmonogramy pracy czy brak obecności lekarzy w podmiocie leczniczym w godzinach przyjęć. Kontrola może przyjść bez zapowiedzenia.

9515b9ae409c5df0befbf12521a808e39eb65832-large

Najczęstsze uchybienia wykazane podczas kontroli

Przeprowadzone kontrole po raz kolejny wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Niestety nie napawa optymizmem fakt, że w corocznym raporcie pokontrolnym NFZ wskazuje praktycznie taki sam zakres naruszeń jak w poprzednich latach. Kontrole zatem, mimo nakładania na świadczeniodawców dotkliwych kar finansowych, nie prowadzą do wyeliminowania zauważonych uchybień.

854baebf4dad0bd246df14311089f55179a54dd0-large

NFZ ma obowiązek powiadomić o kontroli

Właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ma obowiązek zawiadomić świadczeniodawcę o planowanej kontroli. Niestety może to zrobić najpóźniej w chwili jej rozpoczęcia. Dla placówki oznacza to w praktyce brak obowiązku powiadomienia.

da7d49a26db6d7d9c73f62363cc5da013c75e387-large

NFZ: błędnie wystawiane recepty

W III kwartale 2015 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły 123 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej. Tylko w 34 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (61 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (28 postępowań).

4f07d7396ea214217552472a92a58e97d04f6dcc-large

Nieuczciwe praktyki lekarskie w ZIP pod lupą funduszu

Odkąd uruchomiono Zintegrowany Informator Pacjenta, na światło dzienne zaczęły lawinowo wychodzić oszustwa, których dopuszczały się placówki medyczne wobec NFZ. Zobacz, jakie poważne konsekwencje im grożą.

36af5081a1b9dc5e8c32e2bf6693c4bcf0fb818d-large

Surowsze kary za błędy w dokumentacji medycznej

Nowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaostrzają zasady nakładania przez NFZ kar umownych na świadczeniodawców. Kontrolerzy NFZ analizują dokumentację pod katem zgodności świadczeń: z rozliczeniem i obowiązującymi przepisami. Poznaj obszary kontroli Funduszu.

Okładka dokumentacja medyczna