Będą kary za niepodłączenie się do systemu P1

Dodano: 14 listopada 2019

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który zakłada wprowadzenie od 1 lipca 2020 roku kar za niepodłączenie się do systemu P1 - 5.000 zł dla szpitali, 1.000 zł dla innych podmiotów.

Obowiązek podłączenia się do tego systemu wiąże się z koniecznością wystawiania recept i skierowań w postaci elektronicznej.

Wystawianie e-recept będzie obowiązkowe od 8 stycznia 202 r., a e-skierowań od 2021 r.   

Będą kary za niepodłączenie się do systemu P1

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który zakłada wprowadzenie od 1 lipca 2020 roku kar za niepodłączenie się do systemu P1 - 5.000 zł dla szpitali, 1.000 zł dla innych podmiotów.

Obowiązek podłączenia się do tego systemu wiąże się z koniecznością wystawiania recept i skierowań w postaci elektronicznej.

Wystawianie e-recept będzie obowiązkowe od 8 stycznia 202 r., a e-skierowań od 2021 r.   

Okładka dokumentacja medyczna