e853d3bd0036bb616ef727bfeb459705cf358e15-xlarge

Udostępniasz dokumentację medyczną – czy możesz żądać dowodu osobistego

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej masz do czynienia z informacjami wrażliwymi, które są w niej zawarte. A zatem musisz te informacje szczególnie chronić przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Jaką procedurę weryfikacji tożsamości opracować i wdrożyć, aby zminimalizować ryzyko wycieku danych?

69d8151ac5849307fa97eadd17648a43071b0d7b-xlarge

Przetwarzasz medyczne dane osobowe – poznaj 3 metody ich ochrony

Chroniąc i przetwarzając dane osobowe pacjentów w elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza gdy zlecasz jej przetwarzanie na zewnątrz, możesz wykorzystać takie metody, jak anonimizacja, pseudonimizacja i separacja danych. Sprawdź, jakie korzyści i zagrożenia się z tym wiążą.

c07c0762ea82304f4f2a0c17089ff2b9d170f195-xlarge

Zlecasz zarządzanie e-dokumentacją - jakich standardów bezpieczeństwa możesz wymagać od dostawcy

Żeby nie narazić się na zarzut nieuprawnionego zlecenia na zewnątrz procesu zarządzania dokumentacją medyczną oprócz obowiązujących przepisów weź pod uwagę także stanowiska GIODO i orzeczenia sądów. Co jeszcze wziąć po uwagę, aby mieć pewność, że legalnie zlecasz zarządzanie dokumentacją medyczną poza placówkę?

4a49e54d8df68248e80c47a9b4b6a9ac907c407a-xlarge

Przetwarzanie danych w rejestracji – uniknij 10 najczęściej popełnianych błędów

Często dochodzi do naruszeń zasad i przepisów w zakresie przetwarzania dokumentacji medycznej. Dowiedz się, jak unikać błędów popełnianych przez pracowników rejestracji w placówce medycznej i uniknij przykrych konsekwencji.

8f4d41f9b58212e9392f056f67c7fce1dc965c13-xlarge(1)

Bezpieczne przechowywanie danych pacjentów – poznaj 4 skuteczne rozwiązania

W procesie wdrożenia e-dokumentacji jednym z istotniejszych aspektów jest bezpieczeństwo danych pacjentów. Placówki medyczne muszą dołożyć wszelkich starań, aby elektroniczna dokumentacja medyczna była bezpieczna. Sprawdź, jak wyeliminować najpoważniejsze zagrożenie, jakim jest wyciek danych wrażliwych.

c2d7b927be6be85c2fd7cb0fbe55eadeb91c2a71-xlarge

Po śmierci pacjenta ujawniasz informacje o nim – sprawdź, czy właściwie postępujesz

Do informacji dotyczących osób nieżyjących nie stosujemy ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak ujawnienie tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci pacjenta może – ze względu na jej specyfikę – wiązać się z ujawnieniem danych osób żyjących. Jak nie łamać prawa, gdy zniesiono tajemnicę lekarską po śmierci pacjenta?

c1f6b4fdc29daa5eb51c19f91f6412caf10469b7-xlarge

Powierzasz przetwarzanie danych w usługach Cloud Computing – jakie zapisy zawrzeć w umowie

Przetwarzanie danych w chmurach jest dopuszczalne przez przepisy. Wprawdzie wiele zależy od tego, kto jest użytkownikiem chmury oraz rodzaju samej chmury, ale tak czy inaczej ochrona zdrowia może korzystać z takich rozwiązań i zapewne wkrótce będzie to koniecznością. Jak się do tego przygotować?

0b11956a74c7977c9d943b73fc30ab8575e27469-xlarge

4 działania, które musisz podjąć, aby sprostać nowym wymogom ochrony danych

Do połowy 2018 roku placówki medyczne muszą dostosować się do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych. Muszą m.in. opracować procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić, aby mieć pewność, że właściwie realizujesz zasadę bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych.

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Korzystasz gotowych wzorów z zakresu ochrony danych - czy to bezpieczne

Częstym błędem w przetwarzaniu danych osobowych jest korzystanie gotowych wzorów, bez dostosowania ich do realiów konkretnej placówki. Sprawdź, jak nie dopuścić do uchybień w zakresie ochrony danych. 

43892e3d95a66e8cdd2f1b0d11fad0b9fe683ae0-xlarge

Zlecasz badania zewnętrznemu laboratorium – jak skonstruować umowę powierzenia danych

Laboratorium, które wykonuje badania na zlecenie placówki medycznej, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem tych badań. Dowiedz się, co powinna ustalić placówka z laboratorium, aby uniknąć odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej za błędne przetwarzanie danych wrażliwych.

Okładka dokumentacja medyczna