elektroniczna dokumentacja medyczna

Podpis elektroniczny

Jaki podpis elektroniczny wykorzystywać do podpisywania elektronicznej dokumentacji

Wraz ze stopniowym wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz rozszerzaniem jej stosowania na coraz więcej rodzaj ó w dokumentacji, pojawiają się w ątpliwości związane z jej tworzeniem. Rodzą się przede wszystkim obawy związane z bezpiecznym i zgodnym z prawem składaniem podpis ó w i autoryzacją wytworzonych dokument ó w.

Przypomnijmy, że obecnie obowiązek prowadzenia EDM obejmuje informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, udzielonych świadczeniach zdrowotnych, informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, a także kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Niedługo zostaną tym obowiązkiem objęte również opisy badań diagnostycznych – Rada Ministrów pracuje nad rozszerzeniem katalogu EDM. Najwięcej wątpliwości budzi jednak nie tyle sam fakt „przejścia” z dokumentacji w formie papierowej na EDM, co kwestie techniczne związane z jej tworzeniem. Warto w związku z tym pochylić się nad problemem podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, bowiem nierzadko sprawia to pracownikom medycznym nie lada problem. Czy każdy podpis elektroniczny będzie odpowiedni? Czy przepisy dopuszczają określone rodzaje podpisów? Ile kosztuje uzyskanie podpisu uprawniającego do autoryzowania dokumentacji medycznej?

wiper-pixel