1 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept

Dodano: 21 grudnia 2016

1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane przez lekarzy nie będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Po 31 grudnia 2016 r. wystawianie recept przez tych lekarzy wymaga posiadania aktywnego konta w Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoby uprawnione obecnie na podstawie zawartych z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, które po 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, powinny skontaktować się osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach.

Zmiany te nie dotyczą lekarzy i lekarzy dentystów ubezpieczenia zdrowotnego, czyli będących świadczeniodawcami, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo takich, którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u takiego świadczeniodawcy.

1 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept

1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane przez lekarzy nie będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Po 31 grudnia 2016 r. wystawianie recept przez tych lekarzy wymaga posiadania aktywnego konta w Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoby uprawnione obecnie na podstawie zawartych z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, które po 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, powinny skontaktować się osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach.

Zmiany te nie dotyczą lekarzy i lekarzy dentystów ubezpieczenia zdrowotnego, czyli będących świadczeniodawcami, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo takich, którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u takiego świadczeniodawcy.

Słowa kluczowe:
recepty