E- zwolnienia od 1 grudnia – będzie przesunięcie terminu

Dodano: 20 kwietnia 2018

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowego wystawiania e-zwolnień przez lekarzy na 1 grudnia 2018 r. – początkowo miał to być 1 lipca 2018 r. Obecnie lekarz ma wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.

O pozostawienie po 1 lipca możliwości wystawiania papierowych e-zwolnień apelowały organizacje lekarskie. Argumentowały m.in., że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych, zwłaszcza w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie średnia wieku lekarzy jest najwyższa.

Możliwość wystawiania e-zwolnień istnieje od 1 stycznia 2016 r. Z danych ZUS wynika, że na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych w ciągu ostatnich dwóch lat, jedynie 1,76 mln zwolnień miało formę elektroniczną. Oznacza to, że obecnie e-zwolnienie wystawia co dziesiąty lekarz.

E- zwolnienia od 1 grudnia – będzie przesunięcie terminu

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowego wystawiania e-zwolnień przez lekarzy na 1 grudnia 2018 r. – początkowo miał to być 1 lipca 2018 r. Obecnie lekarz ma wybór między wystawieniem tradycyjnego, papierowego zwolnienia, a wprowadzeniem do systemu informatycznego zwolnienia elektronicznego.

O pozostawienie po 1 lipca możliwości wystawiania papierowych e-zwolnień apelowały organizacje lekarskie. Argumentowały m.in., że część lekarzy w wieku emerytalnym może mieć kłopot z wystawianiem zwolnień elektronicznych, zwłaszcza w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie średnia wieku lekarzy jest najwyższa.

Możliwość wystawiania e-zwolnień istnieje od 1 stycznia 2016 r. Z danych ZUS wynika, że na 19-20 mln wystawianych rocznie zwolnień papierowych w ciągu ostatnich dwóch lat, jedynie 1,76 mln zwolnień miało formę elektroniczną. Oznacza to, że obecnie e-zwolnienie wystawia co dziesiąty lekarz.

Słowa kluczowe:
e-zwolnienia lekarskie