Kodeks branżowy RODO dla ochrony zdrowia

Dodano: 15 marca 2018

Powstała robocza wersja Kodeksu branżowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotyczącego działań w zakresie ochrony danych zgodnych z wymaganiami RODO. Opracowały ją Polska Federacja Szpitali, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Kodeks ma się przyczynić do skutecznego rozwoju e-zdrowia w Polsce, z zachowaniem właściwych i aktualnych standardów bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych o stanie zdrowia pacjentów. Konsultacje projektu potrwają do 3 kwietnia, jest on dostępny na stronie rodowzdrowiu.pl.

Kodeks branżowy RODO dla ochrony zdrowia

Powstała robocza wersja Kodeksu branżowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotyczącego działań w zakresie ochrony danych zgodnych z wymaganiami RODO. Opracowały ją Polska Federacja Szpitali, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Kodeks ma się przyczynić do skutecznego rozwoju e-zdrowia w Polsce, z zachowaniem właściwych i aktualnych standardów bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych o stanie zdrowia pacjentów. Konsultacje projektu potrwają do 3 kwietnia, jest on dostępny na stronie rodowzdrowiu.pl.

Słowa kluczowe:
RODO