Od 1 stycznia 2017 r. pobieranie numerów recept na nowych zasadach

Dodano: 12 października 2016

Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych tracą moc 31 grudnia 2016 r. (art. 45 ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1991),

W związku z tym osoby uprawnione, które po 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, muszą niezwłocznie skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ, w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach.

Zmiany te nie dotyczą lekarzy lub lekarzy dentystów albo felczerów ubezpieczenia zdrowotnego, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u świadczeniodawcy.

Od 1 stycznia 2017 r. pobieranie numerów recept na nowych zasadach

Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych tracą moc 31 grudnia 2016 r. (art. 45 ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 1991),

W związku z tym osoby uprawnione, które po 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, muszą niezwłocznie skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ, w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach.

Zmiany te nie dotyczą lekarzy lub lekarzy dentystów albo felczerów ubezpieczenia zdrowotnego, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u świadczeniodawcy.

Słowa kluczowe:
NFZrecepty lekarskie