Recepty wystawiane przez pielęgniarki, projekt zmian

Dodano: 28 lipca 2016

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, który zakłada wprowadzenie możliwości ordynowania przez pielęgniarki bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych osobom 75 +.

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie nowego kodu uprawnień dodatkowych oznaczonych literą „S” w przypadku leków wydanych na podstawie art. 43a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto zmieni się sposób wykonywania kodów uprawnień dodatkowych lub kodów tytułów uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany mają wejść w życie 1 września 2016 r.

Recepty wystawiane przez pielęgniarki, projekt zmian

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, który zakłada wprowadzenie możliwości ordynowania przez pielęgniarki bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych osobom 75 +.

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie nowego kodu uprawnień dodatkowych oznaczonych literą „S” w przypadku leków wydanych na podstawie art. 43a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto zmieni się sposób wykonywania kodów uprawnień dodatkowych lub kodów tytułów uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany mają wejść w życie 1 września 2016 r.

Słowa kluczowe:
leki refundowanerecepty