leki refundowane

Od 1 listopada nowa lista leków refundowanych

W porównaniu do listy obowiązującej od 1 września 2016 r. nowy wykaz zawiera następujące zmiany:

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 131 produktów leczniczych (unikalne kody EAN), w tym:

  • 113 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej.
  • 2 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej.
  • 5 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii.
  • 11 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.
  • Dla 67 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.
  • Dla 140 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 103 produktów w ramach listy aptecznej (od 312,39 zł do 0,01 zł).
  • Dla 366 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 151,28 zł do 1 gr).
  • Dla 525 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 139,70 zł).
  • Dla 827 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 329,05 zł do 1 gr)
  • Dla 108 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 2 gr do 98 gr).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania tych decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdą się 22 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

wiper-pixel