Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Informacja dla lekarza kierującego POZ

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Ambulatoryjna opieka specjalistyczna »

Leczenie szpitalne

Okołooperacyjna karta kontrolna

Okołooperacyjna karta kontrolna została opracowana na podstawie formularza Surgical Safety Checklist zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. Karta kontrolna powinna być wprowadzona we wszystkich oddziałach i jednostkach zabiegowych w Polsce.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Leczenie szpitalne »

Ratownictwo medyczne

Karta indywidualna ratownika medycznego

Źródło: załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 576)

Karta medycznych czynności ratunkowych

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Ratownictwo medyczne »

Chemioterapia

Indywidualna karta leczenia chorego

załącznik nr 4a zarządzenia nr 80/2014/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Oświadczenie o odbiorze leku

załącznik nr 5 zarządzenia nr 80/2014/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Skala oceny stanu sprawności chorego wg Zubroda-ECOG-WHO

załącznik nr 8 zarządzenia nr 80/2014/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Chemioterapia »

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

Karta wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 69/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej  

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego lub przebywającego w zakładzie opiekuńczym

załącznik nr 2 rozporządzenie ministra zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1658)

Karta wentylacji okresowej mechanicznej inwazyjnej lub nieinwazyjnej

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 69/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej  

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze »

Świadczenia kontraktowane odrębnie

Informacja dla lekarza POZ/lekarza kierującego

załącznik nr 9 do zarządzenia nr 88/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Karta dostaw - żywienie dojelitowe w warunkach domowych

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 88/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Karta dostaw - żywienie pozajelitowe w warunkach domowych

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 88/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Świadczenia kontraktowane odrębnie »

Opieka nad kobietą w ciąży

Wzór skierowania do położnej podstawowej opieki zdrowotnej/psychologa związane z rozpoznaniem u ciężarnej wady rozwojowej płodu

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 48/2016/DSOZ prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z 20 czerwca 2016 r. zmieniającego niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Opieka nad kobietą w ciąży »