Karta wzmożonego nadzoru w szpitalnym oddziale ratunkowym

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 78/2015/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne i załącznik nr 12b do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Karta wzmożonego nadzoru w szpitalnym oddziale ratunkowym - karta pediatryczna

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 78/2015/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Okołooperacyjna karta kontrolna

Okołooperacyjna karta kontrolna została opracowana na podstawie formularza Surgical Safety Checklist zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. Karta kontrolna powinna być wprowadzona we wszystkich oddziałach i jednostkach zabiegowych w Polsce.

Karta całościowej oceny geriatrycznej

załącznik nr 12b do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne   

Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub  dojelitowego noworodków

załącznik nr 6e do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne   

Karta kwalifikacji dzieci do leczenia żywieniowego / karta modyfikacji żywienia dzieci

załącznik nr 6c do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne   

Karta monitorowania leczenia żywieniowego dzieci

załącznik nr 6d do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne   

Okładka dokumentacja medyczna