Okołooperacyjna karta kontrolna

Okołooperacyjna karta kontrolna została opracowana na podstawie formularza Surgical Safety Checklist zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. Karta kontrolna powinna być wprowadzona we wszystkich oddziałach i jednostkach zabiegowych w Polsce.