Karta indywidualna ratownika medycznego

Źródło: załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 576)

Karta medycznych czynności ratunkowych

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Karta pracy wyjazdowego zespołu sanitarnego typu "N"

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 20/2014/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  pomoc doraźna i transport sanitarny

Karta wzmożonego nadzoru w szpitalnym oddziale ratunkowym

załącznik nr 6 do zarządzenia nr 78/2015/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne i załącznik nr 12b do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Karta wzmożonego nadzoru w szpitalnym oddziale ratunkowym - karta pediatryczna

załącznik nr 7 do zarządzenia nr 78/2015/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 listopada 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Katalog zakresów świadczeń

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2014/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  pomoc doraźna i transport sanitarny

Okładka dokumentacja medyczna