Wzór skierowania do położnej podstawowej opieki zdrowotnej/psychologa związane z rozpoznaniem u ciężarnej wady rozwojowej płodu

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 48/2016/DSOZ prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z 20 czerwca 2016 r. zmieniającego niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu