Sekretarka medyczna wystawi zwolnienie lekarskie

Dodano: 27 września 2018

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona wsparcie wystawiających zwolnienia lekarskie przez sekretarki medyczne.

Takie rozwiązanie pomoże zwłaszcza starszym lekarzom wywiązać się z obowiązku wystawiania e-zwolnień, który ma obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

Żeby było to możliwe, poza zmianą prawną, konieczne jest również dostosowanie systemów informatycznych ZUS. Resort zdrowia pracuje także nad rozwiązaniami prawnymi, dzięki którym do placówek medycznych trafią dodatkowe pieniądze na zatrudnienie sekretarek. Planowane jest też wprowadzenie norm zatrudnienia sekretarek medycznych.

Sekretarką medyczną mogłaby zostać osoba z przynajmniej średnim wykształceniem, po kursie z zakresu ochrony danych osobowych i szkoleniu z obsługi systemu informatycznego. Byłaby także ustawowo zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej.

Poza tym ustawa zakłada, że w utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych (prowadzonym przez ministra zdrowia) gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, które następnie będą przekazywane do ZUS.

Sekretarka medyczna wystawi zwolnienie lekarskie

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona wsparcie wystawiających zwolnienia lekarskie przez sekretarki medyczne.

Takie rozwiązanie pomoże zwłaszcza starszym lekarzom wywiązać się z obowiązku wystawiania e-zwolnień, który ma obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

Żeby było to możliwe, poza zmianą prawną, konieczne jest również dostosowanie systemów informatycznych ZUS. Resort zdrowia pracuje także nad rozwiązaniami prawnymi, dzięki którym do placówek medycznych trafią dodatkowe pieniądze na zatrudnienie sekretarek. Planowane jest też wprowadzenie norm zatrudnienia sekretarek medycznych.

Sekretarką medyczną mogłaby zostać osoba z przynajmniej średnim wykształceniem, po kursie z zakresu ochrony danych osobowych i szkoleniu z obsługi systemu informatycznego. Byłaby także ustawowo zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej.

Poza tym ustawa zakłada, że w utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych (prowadzonym przez ministra zdrowia) gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, które następnie będą przekazywane do ZUS.