Od 1 stycznia 2017 r. wyższa opłata za lek recepturowy

Dodano: 30 grudnia 2016

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kwota ryczałtu za lek recepturowy i będzie wynosić 10 zł. Zmiana jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku, które ma wpływ na ustalanie kwoty ryczałtu. Od 1 stycznia 2017 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2 tys. zł brutto.  

Od 1 stycznia 2017 r. wyższa opłata za lek recepturowy

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kwota ryczałtu za lek recepturowy i będzie wynosić 10 zł. Zmiana jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku, które ma wpływ na ustalanie kwoty ryczałtu. Od 1 stycznia 2017 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2 tys. zł brutto.  

Słowa kluczowe:
lekiopłata