Wchodzi w życie 11 sierpnia: rejestr dawców szpiku w wersji elektronicznej

Dodano: 12 sierpnia 2016

Rozporządzenie ministra zdrowia z 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1120) zakłada, że rejestr ten będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Rejestr zawiera karty danych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,  karty danych krwi pępowinowej, dokumentację procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru.

Wydruki dokumentacji procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru przechowuje się w postaci papierowej. Dane do rejestru przekazywane są drogą elektroniczną.

Rejestr musi mieć zabezpieczenia, które uniemożliwią usunięcie danych wprowadzonych poprzednio, podczas czynności aktualizacji bądź wykreślania danych dawcy z rejestru.

Wchodzi w życie 11 sierpnia: rejestr dawców szpiku w wersji elektronicznej

Rozporządzenie ministra zdrowia z 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1120) zakłada, że rejestr ten będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Rejestr zawiera karty danych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,  karty danych krwi pępowinowej, dokumentację procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru.

Wydruki dokumentacji procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru przechowuje się w postaci papierowej. Dane do rejestru przekazywane są drogą elektroniczną.

Rejestr musi mieć zabezpieczenia, które uniemożliwią usunięcie danych wprowadzonych poprzednio, podczas czynności aktualizacji bądź wykreślania danych dawcy z rejestru.

Słowa kluczowe:
dawca szpiku kostnego
Okładka dokumentacja medyczna