Weszła w życie 25 maja – ustawa o ochronie danych osobowych

Dodano: 30 maja 2018

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wdraża RODO do polskiego systemu prawnego.

Ustawa określa:

  • sposób wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
  • warunki i sposób certyfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych przez administratora,
  • postępowanie przy zatwierdzaniu kodeksu postępowania i certyfikacji podmiotów akredytowanych do monitorowania przestrzegania kodeksów postępowania.

Zgodnie z nową ustawą administratorzy i podmioty przetwarzające (procesorzy) mają obowiązek powołania inspektora ochrony danych najpóźniej do 31 lipca 2018 r. Z kolei ABI sprawujący tę funkcję przed jej wejściem w życie staje się inspektorem ochrony danych i pełni funkcję do 1 września 2018 r.

Ustawa stworzyła urząd Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych — w miejsce GIODO - oraz określiła procedurę powołania Prezesa UODO. 

Przepisy określają tryb postępowania w sprawach o naruszenie zasad ochrony danych osobowych, tryb kontroli przestrzegania przepisów, a także zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Ograniczają też wysokość administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na niektóre jednostki budżetowe (jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze i NBP — do 100 tys. złotych.

Weszła w życie 25 maja – ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wdraża RODO do polskiego systemu prawnego.

Ustawa określa:

  • sposób wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
  • warunki i sposób certyfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych przez administratora,
  • postępowanie przy zatwierdzaniu kodeksu postępowania i certyfikacji podmiotów akredytowanych do monitorowania przestrzegania kodeksów postępowania.

Zgodnie z nową ustawą administratorzy i podmioty przetwarzające (procesorzy) mają obowiązek powołania inspektora ochrony danych najpóźniej do 31 lipca 2018 r. Z kolei ABI sprawujący tę funkcję przed jej wejściem w życie staje się inspektorem ochrony danych i pełni funkcję do 1 września 2018 r.

Ustawa stworzyła urząd Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych — w miejsce GIODO - oraz określiła procedurę powołania Prezesa UODO. 

Przepisy określają tryb postępowania w sprawach o naruszenie zasad ochrony danych osobowych, tryb kontroli przestrzegania przepisów, a także zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Ograniczają też wysokość administracyjnych kar pieniężnych nakładanych na niektóre jednostki budżetowe (jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze i NBP — do 100 tys. złotych.

Słowa kluczowe:
RODO
Okładka dokumentacja medyczna