Weszło w życie 15 grudnia - karty urodzenia, martwego urodzenia oraz zgonu w formie elektronicznej od 2023 roku

Dodano: 19 grudnia 2017

Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. zmieniającej ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1524), które weszły w życie 15 grudnia 2017 r., dotyczą kart urodzenia, kart martwego urodzenia oraz kart zgonu. Zgodnie z nimi o 5 lat przesunięto termin przekazywania kart w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownikowi urzędu stanu cywilnego - z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2023 r.

Ustawa weszła w życie 25 sierpnia 2017 r. Jednak przepisy nowelizujące Prawo o aktach stanu cywilnego weszły w życie 15 grudnia 2017 r. 

Weszło w życie 15 grudnia - karty urodzenia, martwego urodzenia oraz zgonu w formie elektronicznej od 2023 roku

Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. zmieniającej ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1524), które weszły w życie 15 grudnia 2017 r., dotyczą kart urodzenia, kart martwego urodzenia oraz kart zgonu. Zgodnie z nimi o 5 lat przesunięto termin przekazywania kart w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownikowi urzędu stanu cywilnego - z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2023 r.

Ustawa weszła w życie 25 sierpnia 2017 r. Jednak przepisy nowelizujące Prawo o aktach stanu cywilnego weszły w życie 15 grudnia 2017 r. 

Słowa kluczowe:
e-dokumentacja
Okładka dokumentacja medyczna