badanie lekarskie

Zaświadcznie badania kwalifikacyjnego

Badanie kwalifikacyjne: co wpisać do zaświadczenia lekarskiego

W zaświadczeniu o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym podajesz, czy stwierdzasz brak przeciwwskazań do przeprowadzenia szczepienia przeciwko danej chorobie, czy odraczasz termin jego wykonania. Sprawdź, czego jeszcze nie może zabraknąć w tym dokumencie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych obowiązkiem szczepień są objęte następujące choroby zakaźne: błonica, gruźlica, inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, krztusiec, nagminne zakażenie przyusznic (świnka), odra, ospa wietrzna, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz wścieklizna.

Lekarskie badanie kwalifikacyjne i obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która nie ukończyła 6. roku życia, przeprowadza się w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego. Natomiast lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która ukończyła 6. rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień. Lekarskie badanie kwalifikacyjne i obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadza się indywidualnie. Oto, jak wypełniać zaświadczenie o tym badaniu.

wiper-pixel