Elektroniczna dokumentacja rok później

Dodano: 12 maja 2017

Elektroniczna dokumentacja medyczna ma obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Resort zdrowia chce przesunąć datę obowiązkowego przejścia z dokumentacji papierowej na cyfrową. Poinformowało o tym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala i pisemna informacja specjalisty dla lekarza kierującego będą obowiązywać tylko w formie elektronicznej od 1 stycznia 2019 r. Rok później pojawią się obowiązkowe e-recepty, a od 1 stycznia 2021 r. skierowania.

Zmiany te zakłada nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia.  

Elektroniczna dokumentacja rok później

Elektroniczna dokumentacja medyczna ma obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Resort zdrowia chce przesunąć datę obowiązkowego przejścia z dokumentacji papierowej na cyfrową. Poinformowało o tym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala i pisemna informacja specjalisty dla lekarza kierującego będą obowiązywać tylko w formie elektronicznej od 1 stycznia 2019 r. Rok później pojawią się obowiązkowe e-recepty, a od 1 stycznia 2021 r. skierowania.

Zmiany te zakłada nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia.  

Słowa kluczowe:
e-dokumentacja