Ewidencja odpadów do końca 2020 r. w formie papierowej

Dodano: 1 kwietnia 2020

Do 31 grudnia 2020 r. przedłużono możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Jednocześnie wprowadzanie dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) należy zakończyć niezwłocznie do 31 stycznia 2021 r.

Zmiany wprowadził art. 42 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Pobierz wzory:

Wzór karty ewidencji odpadów>>
Wzór karty przekazania odpadów>>
Procedura tworzenia indywidualnego konta w systemie BDO>>

Ewidencja odpadów do końca 2020 r. w formie papierowej