Informacja o ograniczeniu pracy personelu musi być pisemna

Dodano: 28 maja 2020

Kierownik szpitala wykonującego świadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ma obowiązek poinformować na piśmie osoby, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w ich transporcie, o objęciu ich ograniczeniem związanym z zakazem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej innym pacjentom – tak stanowi rozporządzenie ministra zdrowia z 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. z 2020 r. poz. 918).

Ograniczenie nie dotyczy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, zwłaszcza udzielania tych świadczeń w formie teleporad. 

Rozporządzenie obowiązuje od 23 maja 2020 r.

Informacja o ograniczeniu pracy personelu musi być pisemna

Słowa kluczowe:
COVID-19koronawirus