Inspektor sanitarny skieruje do izolatorium

Dodano: 13 maja 2020

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz. 847) rozszerzono grupę podmiotów, które mogą kierować osoby z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 do izolatorium.

Taką możliwość zyskali państwowi inspektorzy sanitarni. Gdy z niej skorzystają, muszą jednocześnie powiadomić o tym podmiot leczniczy sprawujący opiekę zdrowotną w izolatorium. Do tej pory do izolatorium pacjenta kierował lekarz.

W izolatoriach przebywają osoby, które nie mogą odbywać kwarantanny w domu, a są podejrzane o zakażenie koronawirusem.

Rozporządzenie wchodzi w życie 13 maja.

Inspektor sanitarny skieruje do izolatorium