Nowe rozporządzenie w sprawie recept

Dodano: 8 stycznia 2021

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept z 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424), które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje poprzednie rozporządzenie.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika m.in. z procesu wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia związanych z realizacją transgranicznej e-recepty wystawionej w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub EFTA.

Zmieniono przepis, który określał na czym mogą polegać odstępstwa od obowiązujących wymogów dotyczących recept, aby mogły być one honorowane. Wprowadzono fakultatywne uprawnienie osoby realizującej receptę w aptece, dając jej możliwość postąpienia w sposób korzystny dla pacjenta.

W rozporządzeniu zamieszczono nowe wzory recept, zmieniono zasady realizacji recept w sytuacji braku dawkowania leku, rozszerzono obowiązujący zakres danych w DRR, wprowadzono nowe zasady realizacji recept papierowych zawierających produkty o różnych maksymalnych terminach realizacji i inne.

Przewidziano okres przejściowy, który umożliwia realizację recept na zasadach dotychczasowych do 30 czerwca 2021 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie recept

Słowa kluczowe:
e-receptyrecepta