Dodatkowe informacje na e-skierowaniu na badanie PET

Dodano: 29 stycznia 2021

W związku z wejściem w życie 8 stycznia 2021 r. obowiązku wystawiania skierowań w postaci elektronicznej na świadczenia zdrowotne, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, tym obowiązkiem objęto m.in. badania z zakresu medycyny nuklearnej, w tym badanie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET).

W przypadku badania PET prawidłowo wystawione e-skierowanie powinno zawierać, oprócz podstawowych danych wymaganych na każdym skierowaniu, następujące dodatkowe informacje niezbędne do przeprowadzenia tego badania:

 •     Rozpoznanie histopatologiczne;
 •     Rozpoznanie kliniczne;
 •     Epikryzę;

    Informacje o dotychczasowym leczeniu:

 •     chirurgicznym,
 •     chemioterapii,
 •     radioterapii,
 •     hormonoterapii;

    Informacje o poprzednich badaniach obrazowych:

 •     USG,
 •     TK,
 •     MRI,
 •     scyntygrafia,
 •     PET;

    Informacja o problemie klinicznym, jaki ma wyjaśnić badanie;

    Istotne informacje dodatkowe:

 •     cukrzyca,
 •     pacjent na insulinie,
 •     pacjent na lekach doustnych,
 •     ciąża,
 •     karmienie piersią,
 •     nadczynność tarczycy,
 •     niewydolność krążenia,
 •     niewydolność nerek,
 •     klaustrofobia,
 •     wzrost,
 •     waga,
 •     leczenie G-CSF.

Dane należy wpisać w polu opisowym e-skierowania zgodnie z objaśnieniami zawartymi w tym szablonie. Nieuzupełnienie tych danych spowoduje brak możliwości wykonania badania PET i konieczność wystawienia przez lekarza kierującego nowego e-skierowania dla danego pacjenta uwzględniającego ww. dane.

Określony katalog dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania PET, które muszą znaleźć się na e-skierowaniu, opracowano przy współpracy z Krajowym Konsultantem ds. Medycyny Nuklearnej.

Dodatkowe informacje na e-skierowaniu na badanie PET