Teleporady maksymalnie w ciągu doby

Dodano: 16 lutego 2021

Jedną ze zmian w zakresie teleporad, które wprowadziło rozporządzenie ministra zdrowia z 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, są nowe zasady ustalania terminu i realizacji udzielenia teleporady w POZ.

Ma to usprawnić kontakt na linii pacjent - świadczeniodawca, a także zwiększyć dostęp do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgodnie ze zmianami świadczenie powinno być udzielone nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta, czyli w ciągu doby.

Czytaj także: Wprowadzono standard organizacyjny teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej>>

Teleporady maksymalnie w ciągu doby