Zmiany w teleporadach od 1 marca

Dodano: 25 lutego 2021

Od 1 marca 2021 r. teleporad nie będzie można udzielać dzieciom i osobom powyżej 65 lat – tak zakłada nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie udzielania teleporad przez POZ. Zmiana wynika z modyfikacji standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Teleporada dla wszystkich grup wiekowych dalej będzie możliwa w przypadku potrzeby uzyskania zlecenia na wyroby medyczne lub recepty w ramach kontynuacji leczenia czy zaświadczenia niewymagającego bezpośredniej wizyty pacjenta w przychodni.

Zmiany w teleporadach od 1 marca