Teleporady już nie dla dzieci i seniorów

Dodano: 9 marca 2021

Od 15 marca zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące teleporad - rozporządzenie ministra zdrowia z 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 427). Zgodnie z nimi lekarze już nie w każdym przypadku będą mogli decydować się na teleporadę. 

Wizyta stacjonarna będzie obowiązkowa m.in. dla dzieci do 6. roku życia oraz w związku z chorobą przewlekłą, gdy stan pacjenta się pogorszył lub wystąpiła zmiana objawów. W przypadku dzieci poniżej 6. roku życia teleporada będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w ramach dłuższego leczenia.

Teleporada nie będzie także możliwa w przypadku pierwszej wizyty pacjenta u lekarza lub położnej.

Dodatkowo porada nie może być udzielona zdalnie, gdy zachodzi podejrzenie u pacjenta choroby nowotworowej.

Czytaj także:
Teleporady – jak zagwarantować bezpieczeństwo podczas ich udzielania >>
Wprowadzono standard organizacyjny teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej >>
Co zawrzeć w regulaminie reklamacyjnym teleporad i kiedy pacjent może zgłosić reklamację >>

Teleporady już nie dla dzieci i seniorów