Nowe upoważnienia w Rejestrze Asystentów Medycznych

Dodano: 16 marca 2021

W Rejestrze Asystentów Medycznych uruchomiono nowe rodzaje upoważnień (zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

  • upoważnienie do wystawiania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy wyrobów medycznych,
  • upoważnienie do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień.

W świetle tego przepisu lekarz może udzielić upoważnienia asystentowi medycznemu do dokonywania w jego imieniu wpisów w karcie szczepień oraz do wystawiania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy. 

Nowe upoważnienia w Rejestrze Asystentów Medycznych