Prezydent podpisał ustawę wdrażającą RODO

Dodano: 11 kwietnia 2019

Prezydent podpisał ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która wprowadza nowelizacje do 162 ustaw. Zmiany mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO i powielają rozwiązania zawarte w RODO. Celem nowelizacji jest też dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.

Ustawa wprowadza liczne zmiany. Jeśli chodzi o sektor zdrowia będzie to m.in. nowelizacja ustawy pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zmiany wprowadzone do ustawy obejmują:

  • wskazanie podmiotów wykonujących obowiązki administratora danych,
  • określenie warunków pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
  • wprowadzenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem przez osoby, które w związku z realizacją umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uzyskały dostęp do tych informacji,
  • obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po śmierci pacjenta.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent podpisał ustawę wdrażającą RODO

Prezydent podpisał ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która wprowadza nowelizacje do 162 ustaw. Zmiany mają na celu usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO i powielają rozwiązania zawarte w RODO. Celem nowelizacji jest też dostosowanie rozwiązań przewidzianych w RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.

Ustawa wprowadza liczne zmiany. Jeśli chodzi o sektor zdrowia będzie to m.in. nowelizacja ustawy pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zmiany wprowadzone do ustawy obejmują:

  • wskazanie podmiotów wykonujących obowiązki administratora danych,
  • określenie warunków pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,
  • wprowadzenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem przez osoby, które w związku z realizacją umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uzyskały dostęp do tych informacji,
  • obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po śmierci pacjenta.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Słowa kluczowe:
nowelizacjaRODOustawa