Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych

Dodano: 23 maja 2018

Ustawa  o ochronie danych osobowych uzupełnia i uszczegóławia unijne rozporządzenie (tzw. RODO), które będzie obowiązywało w Polsce od 25 maja 2018 r. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zastąpi regulację obowiązującą od 1997 roku. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem i polską ustawą, jako właściciele danych osobowych mamy pełne prawo do dysponowania nimi wedle własnego uznania a wykorzystanie ich niezgodnie z naszą intencją będzie podlegać sankcjom.

Projekt ustawy przewiduje powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Prezes będzie powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 4-letnią kadencję. Organowi przyznano prawa do przeprowadzania kontroli naruszenia zasad ochrony danych osobowych czy możliwość korzystania z pomocy funkcjonariuszy policji w toku przeprowadzanej kontroli.

Organem doradczym Prezesa Urzędu będzie 8-osobowa Rada do spraw Ochrony Danych Osobowych powoływana na 2-letnią kadencję. Nowe przepisy mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych.

 >> Sprawdź, czy musisz odbierać nowe zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pobierz e-book: Jak dostosować formularze zgód pacjenta do RODO wraz z gotową checklistą

>> Czytaj także dodatkowe artykuły w bazie wiedzy/Bezpieczeństwo danych/RODO

Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych

Ustawa  o ochronie danych osobowych uzupełnia i uszczegóławia unijne rozporządzenie (tzw. RODO), które będzie obowiązywało w Polsce od 25 maja 2018 r. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zastąpi regulację obowiązującą od 1997 roku. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem i polską ustawą, jako właściciele danych osobowych mamy pełne prawo do dysponowania nimi wedle własnego uznania a wykorzystanie ich niezgodnie z naszą intencją będzie podlegać sankcjom.

Projekt ustawy przewiduje powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Prezes będzie powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 4-letnią kadencję. Organowi przyznano prawa do przeprowadzania kontroli naruszenia zasad ochrony danych osobowych czy możliwość korzystania z pomocy funkcjonariuszy policji w toku przeprowadzanej kontroli.

Organem doradczym Prezesa Urzędu będzie 8-osobowa Rada do spraw Ochrony Danych Osobowych powoływana na 2-letnią kadencję. Nowe przepisy mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych.

 >> Sprawdź, czy musisz odbierać nowe zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pobierz e-book: Jak dostosować formularze zgód pacjenta do RODO wraz z gotową checklistą

>> Czytaj także dodatkowe artykuły w bazie wiedzy/Bezpieczeństwo danych/RODO

Słowa kluczowe:
RODO
Okładka dokumentacja medyczna