Szyfrowanie

Czy trzeba szyfrować załączniki, udostępniając dokumentację medyczną

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej wymaga zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, zwłaszcza tych wysyłanych drogą e-mail do pacjentów. Sprawdź, czy masz obowiązek szyfrowania załączników w poczcie elektronicznej?

Bezpieczeństwo IT

Wdrażasz e-dokumentację – sprawdź, jakie zabezpieczenia zastosować

Wdrażając e-dokumentację medyczną, powinieneś opracować i stosować procedurę mającą na celu systematyczną ocenę poziomu ryzyka. Konieczna jest m.in. weryfikacja, czy wdrożone środki są w dalszym ciągu wystarczające, a także czy nie pojawiły się nowe zagrożenia. Co jeszcze należy uwzględnić w tym procesie?

E-dokumentacja

Wdrożenie EDM – co wziąć pod uwagę, przygotowując analizę ryzyka

Placówki medyczne w dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej, a ta będzie obowiązkowa od stycznia 2021 roku, przetwarzają wiele danych osobowych, w tym danych wrażliwych. Dlatego przed wdrożeniem systemu informatycznego muszą przeprowadzić analizę ryzyka. Co w niej uwzględnić?

Audyt

Wykorzystaj audyt jako narzędzie do monitorowania przestrzegania RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych to „praca na żywym organizmie”, dlatego konieczne są systematyczne działania i podejmowanie w porę określonych czynności, np. przeprowadzanie audytu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby zweryfikować poprawność stosowania wdrożonych metod ochrony danych. Jak go przeprowadzić?

Laboratorium

Zlecasz wykonywanie badań zewnętrznemu laboratorium – czy zawrzeć umowę powierzenia

Podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta wraz z zawartymi tam danymi osobowymi innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych w każdym przypadku, gdy jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji każda ze stron jest odrębnym administratorem danych osobowych pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej. Poznaj najnowsze stanowisko UODO.

Maciej Kawecki

Maciej Kawecki: Kodeksy branżowe w ochronie zdrowia pomogą w przetwarzaniu danych

W Polsce wciąż nie zatwierdzono kodeksu branżowego w ochronie zdrowia, a czeka nas okresowa rewizja RODO przez instytucje UE. Jakie znaczenie w praktyce placówek medycznych może mieć ten dokument? Rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim, b. dyrektorem w Ministerstwie Cyfryzacji, dziekanem WSB w Warszawie, współtwórcą przepisów wdrażających RODO i ekspertem ds. RODO w Polsce.

e-dokumentacja

Jak przystosować systemy informatyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej

Stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione, możliwość jej prowadzenia i udostępniania w określonych formatach i standardach to tylko niektóre warunki, które musisz zagwarantować w związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym dokumentacji medycznej. Sprawdź, od czego rozpocząć prowadzenie dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej.

Aparatura medyczna

8 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych zapisanych w aparaturze

Dbając o zgodność swoich działań z RODO, podmioty lecznicze często zapominają, jak ważną rolę, z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, pełni aparatura medyczna. Zdarza się, że wykorzystywane w walce o zdrowie i życie ludzkie urządzenia gromadzą dane osobowe. Sprawdź, jak chronić dane osobowe zapisane w aparaturze medycznej.

Wyciek danych

Naruszenie ochrony danych osobowych – kiedy je zgłosić do UODO

Wyciek dokumentacji medycznej osób publicznych może być podstawą do naruszenia ich dobrego imienia. Sprawdź, jak postąpić, gdy dojdzie do takiej sytuacji, kiedy ją zgłaszać do prezesa UODO, aby zapobiec negatywnym skutkom zdarzenia.

Dane medyczne pacjentów

Jakie informacje o pacjentach możesz przekazywać podczas epidemii koronawirusa

Dane osobowe umożliwiające identyfikację danej osoby nie powinny trafić do wiadomości publicznej ze względu na ochronę tej osoby. Sprawdź, jak postępować zgodnie z RODO w dobie pandemii, aby nie naruszyć ważnych zasad ochrony danych osobowych.

Okładka dokumentacja medyczna