Dostęp do danych osobowych pacjentów

Kiedy studenci medycyny mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej

Do placówki medycznej zgłosił się student, który poprosił o wgląd w dokumentację medyczną i umożliwienie mu przeprowadzenia ankiety wśród pacjentów na potrzeby pracy dyplomowej. Czy możesz udostępnić mu dane osobowe, w tym dokumentację medyczną pacjentów, i jak tę kwestię regulują przepisy?

Pożar

Pożar w placówce medycznej – jak przeprowadzić analizę ryzyka

W lokalu znajdującym się obok Twojej przychodni doszło ostatnio do pożaru. Zastanawiasz się, w jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka dla takiego zdarzenia, aby właściwie zabezpieczyć dokumentację medyczną. Poznaj szczegółowe wskazówki.

koronawirus

Koronawirus a śmierć pacjenta - komu możesz udostępnić dokumentację medyczną

W związku ze śmiercią pacjentki z powodu koronawirusa poznańska prokuratura zażądała jej dokumentacji medycznej. Zdecydowały o tym m.in. informacje prasowe o skierowaniu pacjentki na salę wieloosobową przed zdiagnozowaniem. W jakim zakresie w takich sytuacjach udostępniasz dokumentację medyczną? 

Inspektor UODO

Jak włączyć inspektora ochrony danych do procesu rozpatrywania skarg i wniosków

RODO nakłada na placówki obowiązek włączania inspektora ochrony danych we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Jak zatem zadbać o to, aby w odpowiedni sposób go ująć w procesie rozpatrywania skarg i wniosków?

Bezpieczeństwo danych

Jakie rodzaje zabezpieczeń danych pacjentów należy zastosować w placówce

W placówce medycznej zakończył się audyt, który wykazał, że nie stosuje się wystarczających zabezpieczeń danych osobowych i medycznych pacjentów. Jakie zatem środki wybrać, aby postępować zgodnie z przepisami RODO? 

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzasz dane osobowe pacjentów w chmurze – jak to robić bezpiecznie

Jeśli przekazujesz dane osobowe do chmury, musisz liczyć się z ryzykiem wymierzenia kary pieniężnej przez prezesa UODO, gdy np. wybierzesz dostawcę chmurowego, który nie zapewnia odpowiednich warunków bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Sprawdź, co jest istotne, gdy decydujesz się na taką współpracę.

Bezpieczeństwo danych

Jak opracować procedurę postępowania na wypadek wycieku danych z dokumentacji

Proces przetwarzania danych osobowych musi przebiegać na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa. Zagwarantowanie takich warunków to odpowiedzialność administratora danych, który powinien pamiętać, że nawet najlepszy system nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Dlatego niezbędne są właściwe procedury na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych. Jakich elementów nie może w nich zabraknąć?

Kara

Jakie administracyjne kary pieniężne przewiduje rozporządzenie RODO

Każdy organ nadzorczy musi zapewnić, że administracyjne kary pieniężne za naruszenia rozporządzenia RODO w każdym indywidualnym przypadku będą skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Poznaj szczegóły dotyczące systemu kar.

Rejestr badań

Czy każda komórka organizacyjna powinna prowadzić rejestr przetwarzania danych

Placówka medyczna jako administrator danych osobowych powinna prowadzić rejestry czynności przetwarzania, za które odpowiada. Z kolei rejestry wszystkich kategorii czynności przetwarzania ma obowiązek prowadzić każdy procesor i jego przedstawiciel. Czy ten obowiązek dotyczy jednak wszystkich komórek organizacyjnych placówki medycznej?

Wynik badania

Po wypisie pacjenta otrzymujesz wynik odbiegający od normy – jak postąpić

Często zdarza się, że niektóre wyniki badań placówka otrzymuje dopiero po wypisaniu pacjenta ze szpitala. Czy w takiej sytuacji masz obowiązek skontaktować się z pacjentem w celu wydania mu wyniku badania diagnostycznego? Sprawdź, jaki związek z tą kwestią ma RODO.

Okładka dokumentacja medyczna