Czy nadal potrzebujesz polityki bezpieczeństwa po wejściu RODO

Czy po wejściu RODO nadal potrzebujesz polityki bezpieczeństwa

Przed 25 maja 2018 r. trzeba było prowadzić politykę bezpieczeństwa w placówkach medycznych. Obecnie nie ma takiego obowiązku. Jednak ostatnio inspektor ochrony danych poprosił administratora o taki dokument. Czy trzeba go jednak mieć?

pacjent w kołnierzu i lekarz oglądają RTG

Dokumentacja pracowni rentgenowskiej – co może skontrolować UODO

Pracownie rentgenowskie mają obowiązek uzyskania i przechowywania wielu dokumentów, które mogą być przedmiotem kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w tym zestawie, aby uniknąć sankcji.

Kodeks branżowy - dodatkowy obowiązek, czy ułatwienie dla placówek

Czy musisz stosować kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Wejście w życie przepisów RODO wzbudziło wiele wątpliwości interpretacyjnych wśród zarządzających placówkami medycznymi. W celu ujednolicenia stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii, jakimi są dane o zdrowiu, powstał kodeks dla branży ochrony zdrowia. Sprawdź, w jakim zakresie te dokument będzie pomocny w Twojej placówce.

Czy musisz upoważnić asystenta medycznego do przetwarzania danych osobowych

Czy musisz upoważnić asystenta medycznego do przetwarzania danych osobowych

Asystenci medyczni mogą już wystawiać e-zwolnienia w imieniu lekarza. Istotne w tym procesie, obok upoważnienia asystentów do tej czynności w systemie ZUS, jest bezpieczne przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie odpowiednich upoważnień przez te osoby. Sprawdź, jakie procedury ustanowić, aby uchronić placówkę przed wyciekiem danych.

  Jakie kary Ci grożą za zgubienie dokumentacji medycznej według RODO

Jakie kary Ci grożą za zgubienie dokumentacji medycznej według RODO

Zgubienie dokumentacji medycznej wiąże się z odpowiedzialnością wynikającą z kilku aktów prawnych, w tym postępowaniem dyscyplinarnym, jeśli np. nie dopełniłeś obowiązków służbowych. Dowiedz się, jakie kary Ci grożą, jeśli dojdzie do takiej sytuacji.

  Kiedy masz obowiązek wydać dokumentację medyczną za darmo – będzie dostosowanie przepisów do RODO

Kiedy masz obowiązek wydać dokumentację medyczną za darmo – będzie dostosowanie przepisów do RODO

Wprowadzenie do ustawy o prawach pacjenta zapisu, że w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy nie pobierasz opłat, będzie oznaczać, że jeśli dokumentacja związana z historią leczenia pacjenta ma nawet kilkadziesiąt lub kilkaset stron, to na wniosek pacjenta musisz ją wydać w całości za darmo. Poznaj szczegóły planowanych zmian.

prawo do bycia zapomnianym

Czy zawsze musisz usunąć dane z powodu prawa do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym wprowadzone przez przepisy RODO nie będzie miało zastosowania we wszystkich przypadkach, gdy osoba zainteresowana zażąda usunięcia jej danych. Sprawdź, kiedy musisz stosować to prawo, a kiedy zainteresowany nie może z niego skorzystać.

Kopia danych osobowych i dokumentacji medycznej

Kopia danych osobowych i dokumentacji medycznej – co udostępnić pacjentowi

Stosowanie RODO budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród pacjentów, jak i obsługującego ich personelu. Jak zatem nowe przepisy powinny funkcjonować w praktyce? Podpowiedzi możesz szukać w wyjaśnieniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oto, jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych i kopii dokumentacji medycznej.

  Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe

Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe

Nowe prawo o ochronie danych osobowyc h, a zwłaszcza opisane w nim kary finansowe za niewłaściwe zabezpieczenie danych budzą niepokój administratorów danych. Jak zatem zgodnie z nowymi przepisami zabezpieczyć od strony informatycznej dokumentację dotyczącą pacjentów placówki?

co określi kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Udostępnianie dokumentacji - co określi kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Aktualny projekt kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia opisuje zasady udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z RODO. Zawiera także przykładowe zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sprawdź, w czym pomoże placówkom medycznym ten dokument.

Okładka dokumentacja medyczna