Audyt

Wykorzystaj audyt jako narzędzie do monitorowania przestrzegania RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych to „praca na żywym organizmie”, dlatego konieczne są systematyczne działania i podejmowanie w porę określonych czynności, np. przeprowadzanie audytu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby zweryfikować poprawność stosowania wdrożonych metod ochrony danych. Jak go przeprowadzić?

Laboratorium

Zlecasz wykonywanie badań zewnętrznemu laboratorium – czy zawrzeć umowę powierzenia

Podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta wraz z zawartymi tam danymi osobowymi innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych w każdym przypadku, gdy jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji każda ze stron jest odrębnym administratorem danych osobowych pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej. Poznaj najnowsze stanowisko UODO.

Maciej Kawecki

Maciej Kawecki: Kodeksy branżowe w ochronie zdrowia pomogą w przetwarzaniu danych

W Polsce wciąż nie zatwierdzono kodeksu branżowego w ochronie zdrowia, a czeka nas okresowa rewizja RODO przez instytucje UE. Jakie znaczenie w praktyce placówek medycznych może mieć ten dokument? Rozmowa z dr. Maciejem Kaweckim, b. dyrektorem w Ministerstwie Cyfryzacji, dziekanem WSB w Warszawie, współtwórcą przepisów wdrażających RODO i ekspertem ds. RODO w Polsce.

e-dokumentacja

Jak przystosować systemy informatyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej

Stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione, możliwość jej prowadzenia i udostępniania w określonych formatach i standardach to tylko niektóre warunki, które musisz zagwarantować w związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym dokumentacji medycznej. Sprawdź, od czego rozpocząć prowadzenie dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej.

Aparatura medyczna

8 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych zapisanych w aparaturze

Dbając o zgodność swoich działań z RODO, podmioty lecznicze często zapominają, jak ważną rolę, z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, pełni aparatura medyczna. Zdarza się, że wykorzystywane w walce o zdrowie i życie ludzkie urządzenia gromadzą dane osobowe. Sprawdź, jak chronić dane osobowe zapisane w aparaturze medycznej.

Wyciek danych

Naruszenie ochrony danych osobowych – kiedy je zgłosić do UODO

Wyciek dokumentacji medycznej osób publicznych może być podstawą do naruszenia ich dobrego imienia. Sprawdź, jak postąpić, gdy dojdzie do takiej sytuacji, kiedy ją zgłaszać do prezesa UODO, aby zapobiec negatywnym skutkom zdarzenia.

Dane medyczne pacjentów

Jakie informacje o pacjentach możesz przekazywać podczas epidemii koronawirusa

Dane osobowe umożliwiające identyfikację danej osoby nie powinny trafić do wiadomości publicznej ze względu na ochronę tej osoby. Sprawdź, jak postępować zgodnie z RODO w dobie pandemii, aby nie naruszyć ważnych zasad ochrony danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych pacjentów

Kiedy studenci medycyny mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej

Do placówki medycznej zgłosił się student, który poprosił o wgląd w dokumentację medyczną i umożliwienie mu przeprowadzenia ankiety wśród pacjentów na potrzeby pracy dyplomowej. Czy możesz udostępnić mu dane osobowe, w tym dokumentację medyczną pacjentów, i jak tę kwestię regulują przepisy?

Pożar

Pożar w placówce medycznej – jak przeprowadzić analizę ryzyka

W lokalu znajdującym się obok Twojej przychodni doszło ostatnio do pożaru. Zastanawiasz się, w jaki sposób przeprowadzić analizę ryzyka dla takiego zdarzenia, aby właściwie zabezpieczyć dokumentację medyczną. Poznaj szczegółowe wskazówki.

koronawirus

Koronawirus a śmierć pacjenta - komu możesz udostępnić dokumentację medyczną

W związku ze śmiercią pacjentki z powodu koronawirusa poznańska prokuratura zażądała jej dokumentacji medycznej. Zdecydowały o tym m.in. informacje prasowe o skierowaniu pacjentki na salę wieloosobową przed zdiagnozowaniem. W jakim zakresie w takich sytuacjach udostępniasz dokumentację medyczną? 

Okładka dokumentacja medyczna