Nowy wzór skierowania do opieki położnej POZ/psychologa, jeśli rozpoznano wady płodu

Dodano: 23 czerwca 2016

Od 21 czerwca obowiązuje zarządzenie nr 48/2016/DSOZ prezesa NFZ  z 20 czerwca 2016 r., które zmienia niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi kobietom z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu.

Zarządzenie wprowadza dwa nowe dokumenty:

1) wykaz rozpoznań wg ICD-10 wybranych wad rozwojowych płodu

 2) wzór skierowania do opieki położnej POZ/psychologa związane z rozpoznaniem u ciężarnej wady rozwojowej płodu.

Zarządzenie ma zwiększyć dostępność  do świadczeń z zakresu opieki psychologicznej i położnej POZ kobietom od 21 tygodnia ciąży  i w połogu (6 tyg. po porodzie), u których podczas ciąży rozpoznano wady rozwojowe płodu. Jednocześnie umożliwiono korzystanie ze wsparcia psychologicznego rodzinie tych kobiet.

Nowy wzór skierowania do opieki położnej POZ/psychologa, jeśli rozpoznano wady płodu

Od 21 czerwca obowiązuje zarządzenie nr 48/2016/DSOZ prezesa NFZ  z 20 czerwca 2016 r., które zmienia niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi kobietom z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu.

Zarządzenie wprowadza dwa nowe dokumenty:

1) wykaz rozpoznań wg ICD-10 wybranych wad rozwojowych płodu

 2) wzór skierowania do opieki położnej POZ/psychologa związane z rozpoznaniem u ciężarnej wady rozwojowej płodu.

Zarządzenie ma zwiększyć dostępność  do świadczeń z zakresu opieki psychologicznej i położnej POZ kobietom od 21 tygodnia ciąży  i w połogu (6 tyg. po porodzie), u których podczas ciąży rozpoznano wady rozwojowe płodu. Jednocześnie umożliwiono korzystanie ze wsparcia psychologicznego rodzinie tych kobiet.

Słowa kluczowe:
ciążaporód
Okładka dokumentacja medyczna