Od 1 czerwca jednakowe kary za błędne określenie poziomu refundacji

Dodano: 29 maja 2019

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą podpisał prezydent, ujednolica charakter i wysokość kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept. Oznacza to, że wszystkie podmioty podlegające kontroli NFZ będą traktowane na takich samych zasadach. Nowelizacja ogranicza też katalog sytuacji podlegających karom administracyjnym. 

Ustawa dodaje do ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przepis przejściowy, na podstawie którego NFZ nie będzie pobierał lub dochodził kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Ustawa wchodzi w życie 1 czerwca 2019 r.

Od 1 czerwca jednakowe kary za błędne określenie poziomu refundacji 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą podpisał prezydent, ujednolica charakter i wysokość kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept. Oznacza to, że wszystkie podmioty podlegające kontroli NFZ będą traktowane na takich samych zasadach. Nowelizacja ogranicza też katalog sytuacji podlegających karom administracyjnym. 

Ustawa dodaje do ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przepis przejściowy, na podstawie którego NFZ nie będzie pobierał lub dochodził kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Ustawa wchodzi w życie 1 czerwca 2019 r.

Słowa kluczowe:
karaNFZrefundacja
Okładka dokumentacja medyczna