Od 4 maja pierwsza kopia dokumentacji medycznej bez opłaty

Dodano: 24 kwietnia 2019

Od 4 maja 2019 r. pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy otrzyma dokumentację medyczną udostępnianą mu po raz pierwszy bez opłat. To efekt  wejścia w życie tzw. ustawy sektorowej wdrażającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Ustawa wprowadza do ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przepis, że opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, wydając dokumentację po raz pierwszy.

Pacjent będzie mógł złożyć wniosek o udostępnienie mu całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Placówka medyczna będzie mogła pobrać opłatę jedynie przy kolejnym udostępnieniu tych samych dokumentów. 

Tzw. ustawa sektorowa wdrażająca RODO wprowadza wiele zmian w ponad 160 ustawach z różnych dziedzin, w tym także dotyczących ochrony zdrowia. Jej wprowadzenie było konieczne z względu na to, że od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia unijnego RODO. 

Od 4 maja pierwsza kopia dokumentacji medycznej bez opłaty

Od 4 maja 2019 r. pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy otrzyma dokumentację medyczną udostępnianą mu po raz pierwszy bez opłat. To efekt  wejścia w życie tzw. ustawy sektorowej wdrażającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Ustawa wprowadza do ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przepis, że opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, wydając dokumentację po raz pierwszy.

Pacjent będzie mógł złożyć wniosek o udostępnienie mu całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Placówka medyczna będzie mogła pobrać opłatę jedynie przy kolejnym udostępnieniu tych samych dokumentów. 

Tzw. ustawa sektorowa wdrażająca RODO wprowadza wiele zmian w ponad 160 ustawach z różnych dziedzin, w tym także dotyczących ochrony zdrowia. Jej wprowadzenie było konieczne z względu na to, że od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia unijnego RODO.