Pierwsze czytanie w Sejmie: dostęp do dokumentacji po śmierci pacjenta

Dodano: 25 maja 2016

Możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci przez osoby najbliższe, mimo braku wcześniejszego upoważnienia, przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, nad którą pracuje Sejm. Nowelizacja zakłada zmianę ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Zgodnie z projektem dysponentem tajemnicy po śmierci pacjenta powinny być osoby najbliższe, tak aby nie zostały naruszone dobra osobiste pacjenta.

Ponadto osoby bliskie powinny mieć również prawo sprzeciwu wobec zwolnienia z tajemnicy, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą będzie naruszało dobra osobiste. Wówczas do zachowania tajemnicy lekarskiej wystarczający będzie sprzeciw choćby jednej z osób bliskich, mimo że pozostali mogą wyrażać zgodę na ujawnienie informacji.

Zmiana przepisów ma pozwolić na poznanie przez osoby najbliższe całokształtu okoliczności związanych ze stanem zdrowia pacjenta.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 12 maja 2016 r. na posiedzeniu Sejmu. Projekt ustawy trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Pierwsze czytanie w Sejmie: dostęp do dokumentacji po śmierci pacjenta

Możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci przez osoby najbliższe, mimo braku wcześniejszego upoważnienia, przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, nad którą pracuje Sejm. Nowelizacja zakłada zmianę ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Zgodnie z projektem dysponentem tajemnicy po śmierci pacjenta powinny być osoby najbliższe, tak aby nie zostały naruszone dobra osobiste pacjenta.

Ponadto osoby bliskie powinny mieć również prawo sprzeciwu wobec zwolnienia z tajemnicy, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą będzie naruszało dobra osobiste. Wówczas do zachowania tajemnicy lekarskiej wystarczający będzie sprzeciw choćby jednej z osób bliskich, mimo że pozostali mogą wyrażać zgodę na ujawnienie informacji.

Zmiana przepisów ma pozwolić na poznanie przez osoby najbliższe całokształtu okoliczności związanych ze stanem zdrowia pacjenta.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 12 maja 2016 r. na posiedzeniu Sejmu. Projekt ustawy trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.