Prezydent podpisał: zwolnienie z tajemnicy lekarskiej

Dodano: 14 lipca 2016

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja dotyczy m.in. okoliczności zwolnienia z tajemnicy lekarskiej.

Ustawa ogranicza tajemnicę lekarską i wprowadza jawność spraw karnych dotyczących błędów medycznych. Do tej pory z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta mógł zwolnić tylko sąd, na wniosek prokuratora. Po wejściu w życie noweli wystarczy zgoda na ujawnienie tajemnicy lekarskiej przekazana przez osoby bliskie zmarłego.

Według nowelizacji lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej nie stosujemy, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.

Prezydent podpisał: zwolnienie z tajemnicy lekarskiej

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacja dotyczy m.in. okoliczności zwolnienia z tajemnicy lekarskiej.

Ustawa ogranicza tajemnicę lekarską i wprowadza jawność spraw karnych dotyczących błędów medycznych. Do tej pory z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta mógł zwolnić tylko sąd, na wniosek prokuratora. Po wejściu w życie noweli wystarczy zgoda na ujawnienie tajemnicy lekarskiej przekazana przez osoby bliskie zmarłego.

Według nowelizacji lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej nie stosujemy, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.

Okładka dokumentacja medyczna