Procedury postępowania ze zwłokami osób zmarłych na koronawirusa

Dodano: 6 kwietnia 2020

Minister zdrowia wydał rozporządzenie z 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2020 r. poz. 585).

Zgodnie z nim w przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2(COVID-19) należy unikać m.in. ubierania zwłok do pochówku oraz okazywania zwłok, przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.

Zwłoki należy umieścić zwłoki w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia umieścić pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku.

Tak zabezpieczone zwłoki należy umieścić w kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium albo trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu.

Transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, należy prowadzić jednym zespołem przewozowym, a pomieszczenia, w których osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, odkazić.

Osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze zwłokami muszą być zabezpieczane w środki ochrony indywidualnej, m.in. kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę, jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem, gogle lub przyłbicę ochronną, jednorazowe rękawice nitrylowe.

Procedury postępowania ze zwłokami osób zmarłych na koronawirusa