644472028a084c993c5a9a4372e5082fe93edb4c-xlarge

Przechowujesz elektroniczną dokumentację medyczną - jakie warunki musisz spełnić

Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana w sposób zapewniający jej poufność, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zniszczeniem lub zagubieniem. Jak spełnić te warunki w przypadku e-dokumentacji?

ad9124ab9d9c48d8cfc6f88a973e0eebd0964edf-xlarge

Przechowujesz papierową dokumentację medyczną w zewnętrznym archiwum - na co zwrócić uwagę

Od pewnego czasu podmioty lecznicze coraz bardziej interesują się przekazaniem papierowej dokumentacji zewnętrznej firmie zajmującej się archiwizacją danych. Nie dziwi więc, że wciąż przybywa takich ofert i coraz więcej podmiotów decyduje się na zawarcie takiej współpracy. Co zatem wolno placówkom w zakresie outsourcingu?

e00ffad0d72a2b985b8f7a75d4365c20b09a5690-xlarge

Audyt ochrony danych osobowych - sprawdź, co możesz zyskać

Nawet jeżeli wiedza o zagadnieniach bezpieczeństwa danych w Twojej placówce jest spora, to wynik audytu dostarczy nowych informacji, a zmapowane dane, systemy oraz urządzenia pozwolą uporządkować i zoptymalizować inne procesy poza przetwarzaniem danych i ich ochroną. Dlaczego warto przeprowadzić audyt?

9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge

Czy po zmianie przepisów lekarze mogą przetwarzać dane bez upoważnienia

W nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obowiązuje od 11 maja, pojawiła się nieścisłość związana z przetwarzaniem dokumentacji medycznej przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jak zatem odnieść się do kwestii nadawania upoważnień administratora danych tym osobom?

80b003e29a882ae127ecdd3a5743bbf7058c845d-xlarge

Jak upoważnić rejestratorki do przetwarzania danych w e-dokumentacji

W instrukcji zarządzania systemem, w którym przetwarzasz dane osobowe, musisz opisać zasady nadawania użytkownikom, m.in. rejestratorkom, haseł i ich zmiany. Musisz też im nadać stosowne upoważnienia i zobowiązać do zachowania danych w tajemnicy. Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić, aby nie doszło do wycieku danych w Twojej placówce.

1969e0ea51afb3dc9e48d07ea4458dbf41ea1266-xlarge

Udostępniasz lekarzom laptopy – sprawdź, co zawrzeć w regulaminie ich użytkowania

Personel medyczny, który korzysta ze służbowych laptopów zawierających dane osobowe pacjentów, musi zachować szczególną ostrożność podczas ich transportu, przechowywania i użytkowania poza placówką. Sprawdź, co powinien obejmować regulamin użytkowania takiego sprzętu.

0b11956a74c7977c9d943b73fc30ab8575e27469-xlarge

Wykaz zbiorów przetwarzania danych osobowych – co powinien zawierać

Prowadzenie wykazu zbiorów przetwarzania danych osobowych to największe wyzwanie dla każdej placówki medycznej czy gabinetu lekarskiego. Dowiedz się, jak wywiązać się z tego obowiązku.

e853d3bd0036bb616ef727bfeb459705cf358e15-xlarge

Udostępniasz dokumentację medyczną – czy możesz żądać dowodu osobistego

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej masz do czynienia z informacjami wrażliwymi, które są w niej zawarte. A zatem musisz te informacje szczególnie chronić przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Jaką procedurę weryfikacji tożsamości opracować i wdrożyć, aby zminimalizować ryzyko wycieku danych?

69d8151ac5849307fa97eadd17648a43071b0d7b-xlarge

Przetwarzasz medyczne dane osobowe – poznaj 3 metody ich ochrony

Chroniąc i przetwarzając dane osobowe pacjentów w elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza gdy zlecasz jej przetwarzanie na zewnątrz, możesz wykorzystać takie metody, jak anonimizacja, pseudonimizacja i separacja danych. Sprawdź, jakie korzyści i zagrożenia się z tym wiążą.

c07c0762ea82304f4f2a0c17089ff2b9d170f195-xlarge

Zlecasz zarządzanie e-dokumentacją - jakich standardów bezpieczeństwa możesz wymagać od dostawcy

Żeby nie narazić się na zarzut nieuprawnionego zlecenia na zewnątrz procesu zarządzania dokumentacją medyczną oprócz obowiązujących przepisów weź pod uwagę także stanowiska GIODO i orzeczenia sądów. Co jeszcze wziąć po uwagę, aby mieć pewność, że legalnie zlecasz zarządzanie dokumentacją medyczną poza placówkę?

Okładka dokumentacja medyczna
Zapisz się na bezpłatny newsletter

Odbierz e-book w
prezencie!

4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej.