19517e80eefe3f82c3b4651dcb414ed63d06b28b-xlarge

Jak dostosować formularze zgód pacjenta do RODO

Nowy formularz zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych należy dostosować do definicji zgody i warunków jej wyrażania zamieszczonych w RODO. Jak się do tego przygotować?

15bacad64444008697f2a6afe3a5e69bfd537239-xlarge

Naruszenia zabezpieczeń danych osobowych – sprawdź, jaką odpowiedzialność nakłada RODO

Placówki medyczne muszą odpowiednio zabezpieczać dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe. Przewiduje to również ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) . Poznaj postanowienia nowych przepisów w zakresie odpowiedzialności za zabezpieczenie dokumentów z danymi wrażliwymi.

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge(1)

Czy musisz zgłaszać dokumentację medyczną jako zbiór danych do GIODO

Informacje o stanie zdrowia to kategoria danych szczególnie wrażliwych. W przypadku postępowania z nimi obowiązują szczególnie restrykcyjne przepisy, zgodnie z którymi administrator nie może rozpocząć zbierania danych przed zarejestrowaniem zbioru, który ma powstać dopiero w przyszłości. Ale czy wszystkie zbiory danych musisz zgłaszać do GIODO?

f324d7778b586c5f83f3063fd4048da82c960ac0-xlarge

Naruszyłeś zasadę ochrony danych osobowych - jakie sankcje karne Ci grożą

Dokumentacja medyczna, jako zbiór informacji dotyczących stanu zdrowia oraz świadczeń udzielonych danemu pacjentowi w związku z prowadzonym w stosunku do niego procesem leczenia zawiera dane osobowe. Jakie kary grożą za naruszenie ochrony danych osobowych?

96e1672da4d3c27ddfd2b7ba83f231e48e7cbd7e-xlarge

Udostępniasz dokumentację e-mailem – zawsze szyfruj załączniki

Mnożą się przykłady wycieku danych wrażliwych, utraty dużych pieniędzy, czy padania ofiarą innych oszustw, które często są skutkiem naszej niefrasobliwości, naiwności, podatności na socjotechniczne manipulacje. Jak ustrzec placówkę medyczną przed takim zdarzeniem, zwłaszcza w kontekście danych wrażliwych zawartych w dokumentacji medycznej?

6e6f5b12ccbfed362614e1f1c2f2d215c94518cd-xlarge

9 zasad przetwarzania danych zgodnie z RODO – jak się przygotować do ich stosowania

Po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli od 25 maja 2018 r., będą obowiązywać nowe zasady przetwarzania danych osobowych, których musisz przestrzegać. Sprawdź, jak dobrze wdrożyć tę zmianę.

69d8151ac5849307fa97eadd17648a43071b0d7b-xlarge

Czy będziesz musiał wyznaczyć inspektora ochrony danych

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji zniknie 25 maja 2018 r., a w jego miejsce pojawi się inspektor ochrony danych. Stanie się tak w związku z rozpoczęciem obowiązywania unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. Czy te funkcje będą różniły się pod względem zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności?

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Czy zgody na przetwarzanie danych osobowych będą ważne po 25 maja 2018 r.

Po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administrator danych może przetwarzać dane osobowe na podstawie wcześniej uzyskanej zgody osoby fizycznej, jeżeli udzielona zgoda na przetwarzanie danych odpowiada warunkom ogólnego rozporządzenia. Sprawdź, co zrobić, jeśli zgoda nie spełnia wymogów rozporządzenia, np. nie zawiera klauzuli o możliwości jej wycofania w każdym czasie.

c4c80863ac7198f126ea7b19b1d0f435aaeac7a4-xlarge

Kary za naruszenie ochrony danych – sprawdź, które placówki medyczne zapłacą mniej

Nowością, jaką wprowadza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, będzie możliwość bezpośredniego nakładania wysokich kar finansowych przez organ nadzorczy w przypadku naruszenia przepisów RODO. Wysokość tych kar nie będzie jednak taka sama dla wszystkich administratorów danych. Sprawdź, kto może liczyć na niższe kary finansowe po 25 maja 2018 r.

297acfad7eb7dc7e889046fcd6a76091fa0f44f9-xlarge

Kiedy przeprowadzić analizę środków bezpieczeństwa w placówce – poznaj nowy obowiązek administratora danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie wskazuje, jakie środki bezpieczeństwa danych osobowych powinieneś wdrożyć w swojej placówce. Będziesz musiał to zrobić sam, przeprowadzając wcześniej ocenę skutków dla ochrony danych. Dowiedz się, jak zrealizować ten obowiązek.

Okładka dokumentacja medyczna