Dołącz do pilotażu projektu Tukan

Dodano: 2 października 2017
Dołącz do pilotażu projektu Tukan

Wciąż można dołączyć do pilotażu projektu Tukan. Jest to platforma weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7. Na stronie projektu udostępniono usługi walidacji zgodności ze standardem HL7 CDA i jego Polską Implementacją Krajową testowych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej oraz usługi  weryfikacji zgodności z profilem IHE XDS.b podstawowych operacji przekazywania dokumentów do repozytorium i ich wyszukiwania w rejestrze. Sprawdź, jak się przyłączyć do projektu.

Dołącz do pilotażu projektu Tukan

Celem projektu Tukan jest uruchomienie niezależnej platformy weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7. Zakres weryfikacji obejmuje profile integracji (np. IHE XDS.b) oraz profile treści (np. IHE PRE), które definiują zastosowanie określonych standardów interoperacyjności, np. HL7 CDA. Platforma będzie weryfikowała zgodność z wybranymi profilami IHE oraz z odpowiednimi  specyfikacjami pochodnymi, wytworzonymi w toku innych projektów (np. PIK HL7 CDA). Zakładamy przyrostową rozbudowę platformy o kolejne specyfikacje i usługi weryfikacji.

Projekt ma również na celu usprawnienie weryfikacji poprawności specyfikacji interoperacyjności opracowywanych w ramach projektów centralnych, regionalnych i lokalnych.

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie HL7 we współpracy ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, który udostępni usługi weryfikacyjne platformy Tukan za pomocą swojej infrastruktury IT.

W pilocie projektu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie HL7 uczestniczy ponad 20 firm lub innych podmiotów.

Listę uczestników oraz wzór zgłoszenia udziału w pilocie można znaleźć  tutaj. 

Pilotaż potrwa do końca października. Zapraszamy!

Patronat medialny nad projektem objęły serwiszoz.pl i „Dokumentacja medyczna w praktyce”.

Słowa kluczowe:
HL7 CDAprojekt