karta zdrowia ucznia

Karta zdrowia ucznia

Karta zdrowia ucznia

Jakie informacje musi zawierać karta zdrowia ucznia

Tworząc dokumentację medyczną pacjenta weź pod uwagę przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. W niektórych przypadkach konieczne jest również sięgnięcie po inne regulacje. Tak właśnie jest w przypadku świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, której obowiązki i zakres udzielanych świadczeń precyzuje rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poznaj szczegóły.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej stanowi, że pielęgniarka lub higienistka szkolna udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad uczniami prowadzi m.in. dokumentację indywidualną ucznia. Wynika to natomiast z obowiązków nałożonych rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują bowiem m.in.: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych; kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów; sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich; udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej. Jak prowadzić tę dokumentację?

wiper-pixel