Dominika Kołodziejska-Koza: RODO w ochronie zdrowia

25 maja w Polsce zaczęły obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Stosowanie nowych przepisów może wydawać się dość skomplikowane. Dane dotyczące zdrowia są zaliczane do kategorii danych szczególnie chronionych. Poznaj pierwszy na rynku magazyn pt. "RODO w ochronie zdrowia", poświęcony problemom, które mogą dotyczyć każdej placówki ochrony zdrowia po wejściu w życie przepisów RODO.

Dominika Kołodziejska-Koza: RODO w ochronie zdrowia

W materiale przedstawiono publikację pt. „RODO w ochronie zdrowia”, której wydawcą jest Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.,  ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, KRS: 0000098264, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-19-92-256, kapitał zakładowy: 200.000 zł.