Dodatkowe oznaczenie „C” na recepcie

Dodano: 22 lipca 2020

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Zmiana rozporządzenia wynika z ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 945), która przewiduje zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków. 

Zakłada się dodanie oznaczenia uprawnienia dodatkowego „C”, które będzie umieszczane w przypadku recept wystawianych pacjentkom w ciąży. Takie rozwiązanie ułatwi farmaceutom weryfikację uprawnienia podczas realizacji recepty.

Dodatkowe oznaczenie „C” na recepcie