NFZ przekaże przez eWUŚ informacje o kwarantannie

Dodano: 25 marca 2020

W związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia i pacjentów  przebywających w placówkach medycznych, NFZ rozpoczyna przekazywanie informacji o  objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną.

Dane dotyczące objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej w systemie eWUŚ, aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja będzie udostępniana poprzez system eWUŚ w następujący sposób:

W wersji sieciowej usługi eWUŚ dostępnej jest pod adresem https://ewus.nfz.gov.pl w przypadku, gdy osoba podlegająca weryfikacji eWUŚ jest aktualnie objęta kwarantanną, w odpowiedzi w elemencie „nazwisko” wyświetlona zostanie informacja:

[KW-DDMM] Nazwisko

gdzie: KW – oznaczenie kwarantanny;  DD – dzień zakończenia kwarantanny; MM – miesiąc zakończenia kwarantanny

np. w przypadku osoby  o nazwisku  „Kowalski” objętej kwarantanną do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, system eWUŚ zwróci następującą informację w elemencie „nazwisko”:

[KW-3003] Kowalski.

NFZ przekaże przez eWUŚ informacje o kwarantannie