Wchodzi w życie 25 listopada: zasady udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez placówki medyczne oraz NFZ

Dodano: 21 listopada 2016

Rozporządzenie ministra zdrowia  z 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1754)określa:

  • tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia,
  • tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o nazwach i adresach placówek, które udzieliły świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia ich odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia,
  • sposób ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji.

Wchodzi w życie 25 listopada: zasady udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez placówki medyczne oraz NFZ

Rozporządzenie ministra zdrowia  z 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1754)określa:

  • tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia,
  • tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o nazwach i adresach placówek, które udzieliły świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia ich odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia,
  • sposób ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji.