Wchodzi w życie: ustawa o asystentach medycznych

Dodano: 22 października 2018

Od 23 października asystent medyczny będzie mógł m.in. wystawiać e-zwolnienia. Lekarz będzie mógł do tego upoważnić osobę wykonującą zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. pielęgniarkę, ratownika medycznego bądź sekretarkę medyczną do wystawiania e-ZLA w swoim imieniu). Zmiana ma zoptymalizować pracę lekarzy, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom.

Dane osób upoważnionych trafią do nowo utworzonego Rejestru Asystentów Medycznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych natomiast zweryfikuje, czy asystent z tego rejestru ma profil PUE ZUS, który jest niezbędny do sporządzania elektronicznych zwolnień. Jeśli nie ma takiego profilu, będzie musiał go założyć.

Asystent medyczny będzie mógł wprowadzić dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisać. Upoważnienie dla asystenta może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Później można udzielać kolejnych upoważnień, też na nie dłużej niż jeden rok. Upoważnienie takie może być cofnięte w każdej chwili.

Wchodzi w życie: ustawa o asystentach medycznych

Od 23 października asystent medyczny będzie mógł m.in. wystawiać e-zwolnienia. Lekarz będzie mógł do tego upoważnić osobę wykonującą zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. pielęgniarkę, ratownika medycznego bądź sekretarkę medyczną do wystawiania e-ZLA w swoim imieniu). Zmiana ma zoptymalizować pracę lekarzy, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom.

Dane osób upoważnionych trafią do nowo utworzonego Rejestru Asystentów Medycznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych natomiast zweryfikuje, czy asystent z tego rejestru ma profil PUE ZUS, który jest niezbędny do sporządzania elektronicznych zwolnień. Jeśli nie ma takiego profilu, będzie musiał go założyć.

Asystent medyczny będzie mógł wprowadzić dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisać. Upoważnienie dla asystenta może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Później można udzielać kolejnych upoważnień, też na nie dłużej niż jeden rok. Upoważnienie takie może być cofnięte w każdej chwili.

Okładka dokumentacja medyczna