e-dokumentacja medyczna

Badania w wersji elektronicznej - jak je zabezpieczyć

Cyfrowa rewolucja wkracza do sektora medycznego wielkimi krokami, między innymi w postaci już coraz powszechniejszych e-recept, e-wyników czy e-zleceń. Dlatego powinieneś odpowiednio przygotować się do zapewnienia swojej placówce bezpieczeństwa prawnego i poznać kilka niezbędnych rozwiązań, które pozwolą na sprawniejsze zarządzanie ochroną danych osobowych.

Adres w dokumentacji medycznej

Czy na życzenie pacjenta możesz usunąć adres z dokumentacji medycznej

Placówki medyczne spotykają się z sytuacjami, że pacjenci podają inne adresy do korespondencji, np. swoich dzieci. Następnie dzieci żądają usunięcia tych adresów z dokumentacji medycznej. Czy jest to dozwolone? Czy nie narazisz się na kary podczas ewentualnej kontroli UODO?

dane pacjenta

Ujawniłeś numer PESEL pacjenta – czy trzeba to zgłaszać do PUODO

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator bez zbędnej zwłoki zgłasza je właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że incydent nie niesie za sobą ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jak powinieneś postąpić po ujawnieniu PESEL?

e-dokumentacja

Wdrożyłeś e-dokumentację – co musisz zmienić w procedurach ochrony danych osobowych

Ze względu na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej w odniesieniu do niektórych dokumentów, będziesz musiał ponownie zweryfikować procedury przetwarzania danych osobowych w placówce, przychodni lub gabinecie. Sprawdź, co musisz dostosować, uwzględniając na nowy sposób przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej.

szczepienia

Czy przychodnia może przekazać sanepidowi dane o braku obowiązkowych szczepień

Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnienia inspekcji sanitarnej danych osobowych małoletnich dzieci, które nie przeszły obowiązkowych szczepień, i nie musi uzyskiwać na to zgody rodziców – tak orzekł prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w decyzji z 17 czerwca 2019 r. (ZSZZS.440.50.2019). Poznaj szczegóły.

Prawa pacjenta

Jak przestrzegać praw pacjenta do ochrony danych wynikających z RODO

RODO przyznaje pacjentom wiele uprawnień, które umożliwiają kontrolę nad danymi. Czy wszystkie z nich znajdą zastosowanie do danych osobowych pacjenta? Sprawdź, z których praw pacjent może skorzystać, a z które nie.

Dane pacjenta

Czy przekazywanie danych pacjenta między podmiotami wymaga zawarcia umowy

Każdy podmiot leczniczy, udzielając pacjentom świadczeń zdrowotnych musi czasem skorzystać z usług innych podmiotów, przekazując im dane osobowe pacjentów. Na jakiej podstawie przekazuje zatem dane pacjentów i czy wymaga to zawarcia umowy między tymi podmiotami?

Wyniki badań

Zaginęły wyniki badań diagnostycznych pacjenta – kogo musisz powiadomić

Pracownik przychodni przeprowadzający badania USG zauważył, że nie ma na biurku wyników badań pacjenta. Powiadomił o tym kierownika placówki i inspektora ochrony danych. Czy należy również poinformować o incydencie samego pacjenta, którego dotyczy sprawa? 

Audyt RODO

Co zbadać, przeprowadzając audyt RODO

Audyt w zakresie RODO pozwoli uniknąć poniesienia kar pieniężnych, które wynikają z rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, w związku z brakiem wypełnienia obowiązków prawnych. Sprawdź, jakie obszary związane z przetwarzaniem danych osobowych powinieneś sprawdzić w ramach audytu.

Bezpieczeństwo danych

Jak zgłosić incydent związany z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych

Jeśli w placówce medycznej dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej, np. kradzieży płyty CD z danymi pacjentów, czy dostępu do danych przez osobę nieupoważnioną, może się to wiązać z koniecznością zgłoszenia incydentu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osowych. Sprawdź, jak krok po kroku postąpić.

Okładka dokumentacja medyczna