ba0de8c2763f12c4b0f2366fec35b476464f9fc5-xlarge

Sprzeciw pacjenta wobec przetwarzania jego danych – w jakich sytuacjach musisz go respektować

Jeśli pacjent wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, placówka medyczna w określonych sytuacjach, uwzględniając cel przetwarzania danych, musi zrealizować to żądanie. Sprawdź, jak - zgodnie z RODO - reagować na wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

62b3c74031b3a857c0346b94d6e0d5f6ef3078e8-xlarge

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – co muszą zawierać zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora. Jak zatem w odpowiedni sposób dopuszczać swoich pracowników i współpracowników do przetwarzania danych ?

920b2847baee50ecb5d9afc7fa6903dd8819c227-xlarge

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych – jak wywiązać się z tego nowego obowiązku

Jednym z nowych obowiązków administratora, zgodnie z zgodnie z RODO, jest zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Dowiedz się, jak krok po kroku wywiązywać się z tego zadania, aby uniknąć przykrych konsekwencji z postaci kar.

6592f4522150081a5965752d791cf3b0457dce33-xlarge

Zlecasz realizację usług - kto pozyskuje zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podmiot zewnętrzny, któremu zlecisz zadania wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, może sam pozyskać dane osobowe niezbędne do realizacji tego zadania. Kto jednak w takiej sytuacji uzyskuje zgody pacjentów na przetwarzanie jego danych osobowych – placówka medyczna czy zleceniobiorca.

69d8151ac5849307fa97eadd17648a43071b0d7b-xlarge

Czy osobie zaufanej możesz przekazywać dane o pacjentach

Dane pacjentów bez ich zgody ujawniono adwokatowi, a później do sądu jako dowody w sprawie osobiście dotyczącej obwinionego lekarza. Sprawdź, czy doszło do wykroczenia?

19517e80eefe3f82c3b4651dcb414ed63d06b28b-xlarge

Jak dostosować formularze zgód pacjenta do RODO

Nowy formularz zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych należy dostosować do definicji zgody i warunków jej wyrażania zamieszczonych w RODO. Jak się do tego przygotować?

15bacad64444008697f2a6afe3a5e69bfd537239-xlarge

Naruszenia zabezpieczeń danych osobowych – sprawdź, jaką odpowiedzialność nakłada RODO

Placówki medyczne muszą odpowiednio zabezpieczać dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe. Przewiduje to również ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) . Poznaj postanowienia nowych przepisów w zakresie odpowiedzialności za zabezpieczenie dokumentów z danymi wrażliwymi.

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge(1)

Czy musisz zgłaszać dokumentację medyczną jako zbiór danych do GIODO

Informacje o stanie zdrowia to kategoria danych szczególnie wrażliwych. W przypadku postępowania z nimi obowiązują szczególnie restrykcyjne przepisy, zgodnie z którymi administrator nie może rozpocząć zbierania danych przed zarejestrowaniem zbioru, który ma powstać dopiero w przyszłości. Ale czy wszystkie zbiory danych musisz zgłaszać do GIODO?

f324d7778b586c5f83f3063fd4048da82c960ac0-xlarge

Naruszyłeś zasadę ochrony danych osobowych - jakie sankcje karne Ci grożą

Dokumentacja medyczna, jako zbiór informacji dotyczących stanu zdrowia oraz świadczeń udzielonych danemu pacjentowi w związku z prowadzonym w stosunku do niego procesem leczenia zawiera dane osobowe. Jakie kary grożą za naruszenie ochrony danych osobowych?

96e1672da4d3c27ddfd2b7ba83f231e48e7cbd7e-xlarge

Udostępniasz dokumentację e-mailem – zawsze szyfruj załączniki

Mnożą się przykłady wycieku danych wrażliwych, utraty dużych pieniędzy, czy padania ofiarą innych oszustw, które często są skutkiem naszej niefrasobliwości, naiwności, podatności na socjotechniczne manipulacje. Jak ustrzec placówkę medyczną przed takim zdarzeniem, zwłaszcza w kontekście danych wrażliwych zawartych w dokumentacji medycznej?

Okładka dokumentacja medyczna